29-IX-2021 Porozumienie tysięcy lekarzy potępia globalną dyktaturę sanitarną i domaga się przywrócenia normalnych procedur medycznych

 

 

Ponad 5 200 lekarzy i naukowców podpisało w poniedziałek 27 września deklarację potępiającą władze publiczne za autorytarną, jednowymiarową i bezalternatywną strategię leczenia COVID. Strategię, która – jak napisali autorzy wystąpienia – powoduje „niepotrzebną chorobę i śmierć”. Dokument zaprezentował dr Robert Malone, wynalazca technologii mRNA.

Międzynarodowe porozumienie lekarzy i naukowców medycznych spotkało się w Rzymie pomiędzy 12 a 14 września na trzydniowym Globalnym Szczycie COVID. Medycy dzieli się własnymi doświadczeniami, porównywali przeprowadzone na całym świecie badania, a także sposoby leczenia skutków koronawirusa. Jak pisze portal lc.org, który opublikował treść Deklaracji, wielu z tych lekarzy ryzykuje własną karierą i spotyka się z groźbami, cenzurą prac badawczych, badań klinicznych i obserwacji pacjentów. Informacje o ich zawodowych osiągnięciach są obecnie wypaczane bądź pomijane w mediach akademickich oraz środkach przekazu głównego nurtu, ponieważ wbrew sztywnym i narzuconym schematom podejmowali oni prawdziwe, zgodne ze sztuką medyczną leczenie pacjentów z Covid–19.

W tekście Deklaracji odczytanej przez dra Roberta Malone, który odkrył mechanizm transfekcji RNA in-vitro oraz in-vivo, a także wynalazł szczepionki mRNA podczas swej pracy w Instytucie Salka (1988 rok), sygnatariusze odwołali się do swego zawodowego powołania i przysięgi Hipokratesa.

 

Przypomnieli, że ich najważniejszym obowiązkiem jest podtrzymywanie i przywracanie godności, integralności, sztuki i nauki medycyny. Odnotowali obecny „bezprecedensowy atak na ich zdolność do opieki nad pacjentami” oraz śmiercionośne w skutkach postępowanie władz publicznych w obliczu epidemii wirusa. Wypunktowali także zniechęcanie lekarzy do zaangażowania w dyskusję i wymianę poglądów na temat nowych chorób.

Napisali również: „(…) tysiące lekarzy nie mogą zapewnić leczenia swoim pacjentom w wyniku barier stawianych przez apteki, szpitale i agencje zdrowia publicznego, co sprawia, że ​​ogromna większość świadczeniodawców jest bezradna w dziele ochrony pacjentów wobec choroby. Lekarze doradzają teraz swoim pacjentom, aby po prostu poszli do domu (pozwalając wirusowi na replikację) i wrócili, gdy ich choroba się pogorszy, powodując setki tysięcy niepotrzebnych zgonów pacjentów z powodu niepowodzenia w leczeniu”. 

Takie postępowanie władz sygnatariusze Deklaracji nazwali wprost „zbrodniami przeciwko ludzkości”.

„(…) relacja lekarz-pacjent musi zostać przywrócona. Sednem medycyny jest ta relacja, która pozwala lekarzom jak najlepiej zrozumieć swoich pacjentów i ich choroby, formułować zabiegi, które dają największą szansę na sukces, a pacjent jest aktywnym uczestnikiem ich opieki” – podkreślili. 

„(…) polityczna ingerencja w praktykę medyczną oraz relacje lekarz-pacjent muszą się skończyć. Lekarze i wszyscy pracownicy służby zdrowia muszą mieć swobodę uprawiania sztuki i nauki medycznej bez obaw o karę, cenzurę, oszczerstwa lub działania dyscyplinarne, w tym możliwą utratę licencji i przywilejów szpitalnych, utratę kontraktów ubezpieczeniowych oraz ingerencję podmiotów rządowych i organizacje – które dodatkowo uniemożliwiają nam opiekę nad potrzebującym pacjentem. Bardziej niż kiedykolwiek należy chronić prawo i możliwość wymiany obiektywnych odkryć naukowych, które pogłębiają nasze zrozumienie choroby” – napisali. 

Sygnatariusze Deklaracji wezwali lekarzy do zdecydowanej obrony prawa do ordynowania leczenia, przy zachowaniu zasady Primum non nocere („Po pierwsze, nie szkodzić”).

„Lekarze nie mogą być ograniczani w przepisywaniu bezpiecznych i skutecznych terapii. Te ograniczenia nadal powodują choroby i śmierć, których można by uniknąć. Prawa pacjentów do leczenia, po otrzymaniu przez nich pełnej informacji o zagrożeniach i korzyściach wynikających z każdej opcji, muszą zostać przywrócone” – czytamy dalej. 

„Zapraszamy lekarzy z całego świata oraz wszystkich pracowników służby zdrowia aby przyłączyli się do nas w tej szlachetnej sprawie, gdy staramy się przywrócić zaufanie, uczciwość i profesjonalizm w praktyce lekarskiej. 

Zapraszamy naukowców z całego świata, wykwalifikowanych w badaniach biomedycznych i przestrzegających najwyższych standardów etycznych i moralnych, aby nalegali na możliwość prowadzenia oraz publikowania obiektywnych, empirycznych badań bez obawy przed represjami względem ich kariery reputacji i źródeł utrzymania” – zaapelowali. 

Medycy wezwali także pacjentów by domagali się dostępu do opartej na niezafałszowanej nauce opieki medycznej. 

Źródło: doctorsandscientistsdeclaration.org, lc.org, Twitter

RoM

za:

PCh24.pl
https://pch24.pl/porozumienie-tysiecy-lekarzy-potepia-globalna-dyktature-sanitarna-i-domaga-sie-przywrocenia-normalnych-procedur-medycznych/https://pch24.pl/porozumienie-tysiecy-lekarzy-potepia-globalna-dyktature-sanitarna-i-domaga-sie-przywrocenia-normalnych-procedur-medycznych/