Akatyst do Św. Mikołaja

  • polski
  • A5
Akatyst do Św. Mikołaja

Wstęp

Święty Mikołaj, prawdopodobnie najbardziej czczony święty na przestrzeni dziejów Kościoła, dzisiaj nie tylko popadł w zapomnienie, ale jeszcze przedstawia się go jako zupełnie kogoś innego. Często zastanawiam się jak mogło do tego dojść? Czy błazen w czerwonej piżamie lub troll skandynawski z białą, długą brodą jadący na sankach ciągniętych przez renifery może w czymkolwiek przypominać nam świętego biskupa, wielkiego cudotwórcę, który czynił niezliczone cuda i czyni je do naszych czasów, hierarchę uczestniczącego w pierwszym soborze powszechnym, którego podpis figuruje na dokumentach soborowych? Oczywiście nie przypomina w niczym, a jednak z uporem tak się przedstawia obecnie św. Mikołaja. To jest jedno, druga rzecz to fakt, że bardzo mało chrześcijan protestuje przeciwko tej podmianie.

Jest to niewątpliwie znak czasu w jakim żyjemy, znak który pokazuje jak współcześni chrześcijanie wyrzekają się opieki swoich wielkich i świętych ojców. Niestety Kościół nie przywiązuje już takiej wagi do kultu świętych jak dawniej. Z Kościoła święci odpadają pomału jak liście z drzewa na jesieni. Ludzie bardziej potrzebują trollów rozdających prezenty niż świętych naśladowców Chrystusa. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Czasy ostateczne, czasy poprzedzające powtórne przyjście Chrystusa, według słów Pisma Świętego, będą charakteryzowały się ogromnym zwodzeniem ludzi przez fałszywych nauczycieli i masowym ich odejściem od nauki Chrystusa. Zwodzenie ludzi przebiega przede wszystkim w taki sposób, że złą i podstępną naukę podaje się jako coś dobrego i pozytywnego. Wykorzystuje się przy tym stare nazwy i formy, żeby ludzie jak najmniej byli podejrzliwi. Trucizna kłamstwa opakowana jest w stare i dobrze znane pojęcia. Przecież nawet sam Syn Boży, Jezus Chrystus, ma być zastąpiony przez fałszywego mesjasza, antychrysta, a w miejscu świętym, w miejscu przebywania Boga, ma być ohyda spustoszenia ziejąca pustką wg słów proroka Daniela. Zatem szatan, szykujący się do objęcia władzy nad światem, pomału, cierpliwie i podstępnie zastępuje Święty Kościół swoją jego wersją, i co ważne eliminuje kult świętych i jeżeli to tylko możliwe, zamienia go na kulty bałwochwalcze.

Bardzo widoczny jest obecnie na całym świecie renesans pogaństwa. Widać też pomieszanie religii w wielu krajach np. w Afryce i Ameryce Południowej, gdzie dawne religie pogańskie zmieszały się z chrześcijaństwem, czyniąc z niego wyłącznie pośmiewisko i kpinę. Ale w Europie dzieje się podobnie, wprowadza się oficjalnie nawet do Liturgii nowe elementy, które mają „urozmaicić” modlitwę wiernych i uczynić ją „bardziej uniwersalną”, albo po to, by „wprowadzić jak najwięcej ludzi do Kościoła”. W rzeczywistości jest to podstęp, by w stare i znane formy różnych nabożeństw wprowadzić truciznę bałwochwalstwa. Przez to Kościół traci wyrazistość i ortodoksyjność ewangelicznego nauczania i pomału przestaje być postrzegany jako społeczność wierzących w Chrystusa - Mesjasza i Boga, a staje się jeszcze jedną z wielu religii modlących się o światowy pokój i bezpieczeństwo. Prawdopodobnie już niedługo nastanie czas, kiedy nikt nie zauważy większej różnicy pomiędzy Mszą świętą a tańcami na cześć matki ziemi czy na przykład orgiami na cześć bożka Pana, a święta Zmartwychwstania Chrystusa nie odróżni się od puszczania wianków albo topienia Marzanny na wiosnę. W tym celu już teraz łączy się nabożeństwa poszczególnych wyznań, by ludzi przyzwyczaić i przekonać, że to wszystko jedno i to samo.

Metoda ta jest bardzo prosta ale, o dziwo, niesłychanie skuteczna. Mimo, że nieraz kłamstwo jest szyte grubymi nićmi, jak w przypadku zamiany św. Mikołaja na krasnala, jednak ludzie łatwo dają się nabrać, albowiem już działa tajemnica bezbożności. Ludzie odrzucili świętą naukę Kościoła, odrzucili umiłowanie prawdy, odrzucili czystość i uczciwość, odrzucili też opiekę aniołów Bożych i świętych, dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu. Dzieje się to na naszych oczach.

Jednak nie możemy być bierni, powinniśmy głośno wskazywać kłamstwo i jego opłakane skutki dla naszych dusz. Pamiętajmy zawsze, że przy światłości Bożej Prawdy pierzchnie wszelki podstęp razem z jego sprawcami. Niech ten, kto przeczyta te słowa, spróbuje w swoim otoczeniu opowiedzieć o tym szatańskim podstępie, niech opowie o zbrodni zamiany świętego Mikołaja cudotwórcy na pogańskiego bożka i o tym, jak bardzo szkodliwe jest to ohydne kłamstwo.

Niech opowie też dlaczego tak postąpiono ze św. Mikołajem. A uczyniono tak dlatego, ponieważ św. Mikołaj był i jest filarem Kościoła, jest świętym strażnikiem ortodoksji, jest Apostołem Bożego Miłosierdzia, jest szafarzem dóbr Chrystusowych, jest wiernym naśladowcą najwyższego Biskupa, Jezusa Chrystusa. Bo po usunięciu świętego Mikołaja Kościół pozostanie bezbronny, owczarnia pozbawiona zostanie czujnego i mocnego pasterza, a złość i nienawiść wrogów Chrystusa nie napotka już skutecznego oporu. Szatan dobrze wie, kto najbardziej przeszkadza mu w podstępach i oszustwach i kieruje jad swoich kłamstw dokładnie na tych, którzy największym napełniają go przerażeniem. Dlatego najbardziej się cieszy, kiedy ludzie zamiast prosić św. Mikołaja o opiekę, proszą trolla z worem na plecach o prezenty. I to jest jego największy sukces.

Wydaje się, że tylko w Cerkwi Prawosławnej jeszcze zachowała się żywa pamięć o tym świętym mężu Bożym. Dlatego, aby przypomnieć tę postać sięgnęliśmy do skarbnicy modlitw Cerkwi i wybraliśmy kanon wraz z akatystem do świętego Mikołaja Cudotwórcy, aby poprzez piękne i starodawne teksty znależć się w bliskości jego wielkiej świętości. Jest to żywa ikona Świętego pisana nie farbami, ale słowem. Oprócz kanonu do świętego Mikołaja w uzupełnieniu podajemy jego żywot.

Prośmy wszyscy świętego Mikołaja o ratunek wśród potopu grzechu i bezbożności. On nie opuści nigdy ludzi w niebezpieczeństwie śmierci, w niebezpieczeństwie poniesienia szkody na duszy. Był przecież najwierniejszym i ofiarnym opiekunem dziewic i sierot. Opowiadajmy wszystkim o potężnej pomocy tego orędownika, i cudownych i pełnych mocy czynach tego świętego. Módlmy się do niego słowami modlitw przygotowanych właśnie po to, aby wezwać go na ratunek dla dusz i ciał naszych.

Marek Dądela

Akatyst do świętego Mikołaja Cudotwórcy, biskupa Miry Licyjskiej

Na „Gospodi wozwach”, wiersze - głos 2

(Podobnie do: Hymnami pochwalnymi)

Hymnami pochwalnymi wysławiajmy i koroną wieńczmy świętego, który cieleśnie mieszkał w Mirach, a jako święty w niebie do dziś prowadzi wszystkich, którzy go kochają, dla wszystkich jest opiekunem i orędownikiem, i wszystkich w cierpieniach pociesza, i wszystkim będącym w biedzie udziela schronienia, jest podporą pobożności i obroną wiernych; ze względu na niego wielce Miłosierny Chrystus niweczy ataki wrogów.

Hymnami śpiewanymi wysławiajmy świętego; przeciwnika grzechu i obrońcę pobożności, przewodnika Cerkwi, wielkiego pomocnika i nauczyciela, pogromcę wszystkich bezbożnych, zwycięzcę arian i ich zwolenników; ze względu na niego wielce Miłosierny Chrystus niweczy ataki wrogów.

Hymnami proroczymi i pieśniami wychwalajmy świętego, który widzi odstępujących i będących daleko tak, jakby byli bardzo blisko, który prawdziwie prorokuje, jest wielce miłosierny, wszystkie istoty miłuje, i wszystkim skrzywdzonym pomaga, który we śnie objawił się mądremu cesarzowi, i dawniej ratował skazanego niesprawiedliwie na śmierć.

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi!

głos 6: Biskupów pokrzepienie i Ojców chwało, źródło cudów i wiernych wielki pomocniku, który nie opuszczasz nas; o miłujący sprawiedliwość, w pieśniach Cię wychwalamy, wołając: raduj się stróżu Miry, arcykapłanie czcigodny i podporo niewzruszalna; raduj się arcypasterzu najświatlejszy, który do końca cudami uświęcasz świat; raduj się utrapionych radości Boża, gorący orędowniku skrzywdzonych; a teraz wielce błogosławiony Mikołaju, nie przestawaj modlić się do Chrystusa Boga za nas z wiarą, miłością i zawsze z radością wielbiących Cię i zawsze świętujących Twą pamięć.

I teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Tropar do Bogurodzicy: Któż nie będzie Cię wysławiać Najświętsza Dziewico? Któż nie wychwali Twego najświętszego macierzyństwa? Odwiecznie przez Ojca rozświetlany Syn Jednorodzony wszedł w Twoje łono i w niepojęty sposób przyjął ciało; będąc w istocie Bogiem, stał się dla nas człowiekiem, nie dał się poznać jako podwójna osoba, ale jako dwie prawdziwe istoty, do niego módl się, czysta, przez wszystkich wysławiana, aby zmiłował się nad duszami naszymi.

Na „ Stichowne stichiry”, głos 5:

(Podobnie do: Raduj się, niosący życie)

Raduj się święty, czyste mieszkanie dla czyniących dobro, reguło Bożej Świętości, wielki pasterzu, oświecicielu najświatlejszy, który nosisz imię zwycięzcy, i z miłosierdziem skłaniasz się ku modlącym się, wysłuchujesz próśb będących w niemocy, zawsze gotowy jesteś do niesienia pomocy, obrono dla wszystkich z wiarą wysławiających wielką pamięć Twoją, módl się do Chrystusa, wielce błogosławiony, aby zesłał światu Swą wielką łaskę.

Wiersz: Czcigodna jest przed Bogiem śmierć Jego Sprawiedliwych.

Raduj się uświęcony umyśle, czysta siedzibo Trójcy, podporo Cerkwi, pokrzepicielu wiernych, pomocniku uciekających, gwiazdo, która światłem miłych Bogu Twoich modlitw zawsze zwycięża cierpienia i napaści ciemności, święty Mikołaju, cicha przystani, do której przybiegają zmęczeni trudami życia i zbawiają się; módl się do Chrystusa, aby darował wielką łaskę duszom naszym.

Wiersz: Kapłani Twoi obleką się w prawdę i sprawiedliwi Twoi radować się będą.

Raduj się pełny Bożej gorliwości, który zbawiasz nas od podstępnie chcących uśmiercić nas ataków zła, broniąc nas na jawie i pilnując nas we śnie, krynico, z której wypływa w Mirach, Mikołaju, mirra szczodrze dusze nasze napełniająca i odganiająca ohydę pokus namiętności, mieczu tnący uschłe pędy błędów, ogrodniku wykopujący chwasty nauki Ariusza; módl się do Chrystusa, aby darował wielką łaskę duszom naszym.

Chwała...,

głos 6: Boży człowieku i wierny sługo, niewolniku Boży, człowieku upragniony, naczynie wybrane, podporo i pokrzepicielu Cerkwi, uczestniku Królestwa, zaświadcz przed Bogiem za nami śpiewającymi Tobie.

I teraz...,

Tropar do Bogurodzicy: Bogurodzico Ty jesteś prawdziwym Krzewem Winnym, który wydał nam owoc życia; do Ciebie modlimy się, proś, władczyni, ze Świętymi Apostołami, aby uratowane zostały dusze nasze.

Potem tropar, głos 4:

Kanonie wiary i obrazie pokory Nauczyciela wstrzemięźliwości, objawiłeś się Twej owczarni jako głoszący prawdę; dlatego trudami zyskałeś wielkość, ubóstwem bogactwo; ojcze święty przewodniku Mikołaju, módl się do Chrystusa Boga, aby zbawione zostały dusze nasze.

Chwała...,

I teraz...,

Tropar do Bogurodzicy: Jest to od wieków ukryta, i nawet Aniołom nieznana tajemnica: przez Ciebie, Bogurodzico, będącym na ziemi objawił się Bóg, prawdziwie w jedności przyjął ciało, i dla nas zechciał przyjąć Krzyż, przez który zmartwychwstał płacąc w nadmiarze, aby zbawić dusze nasze.

Kyrie eleison, (trzy razy);

 

Psalm 50

Zmiłuj się nade mną, Boże, w Miłosierdziu Swoim,

w ogromie Swej litości zgładź moją nieprawość.

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy

i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość moją,

a grzech mój jest zawsze przede mną.

Przeciw Tobie, Jedynemu zgrzeszyłem,

i uczyniłem co złe jest przed Tobą.

Tak, że się okazujesz sprawiedliwym w Twym wyroku

i prawym w Twoim osądzie.

Oto zrodzony jestem w przewinieniu

i w grzechu poczęła mnie matka.

Oto w szczerości serca masz upodobanie

i uczysz mnie tajników Mądrości.

Pokrop mnie hyzopem, a stanę się czysty,

obmyj mnie a nad śnieg wybieleję.

Spraw, bym usłyszał radość i wesele,

niech się radują kości, któreś skruszył.

Odwróć Swe Oblicze od grzechów moich,

i zniwecz wszystkie moje przewinienia.

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste

i odnów mi ducha prawego.

Nie odrzucaj mnie od Swego Oblicza

i nie odbieraj mi świętego Ducha Twego.

Przywróć mi radość ze zbawienia Twego

i wzmocnij mnie duchem ochoczym.

Chcę nieprawych nauczać dróg Twoich

i nawrócą się do Ciebie grzesznicy.

Od winy za krew przelaną uwolnij mnie mój Zbawco,

niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość.

O Jahwe, otwórz usta moje,

a język mój będzie głosił Twoją chwałę.

Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz

i całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.

Moją ofiarą, Boże, duch skruszony,

sercem skruszonym i pokornym nie pogardzisz, Boże!

Okaż, Jahwe, Syjonowi łaskę w Twej dobroci,

odbuduj mury Jeruzalem!

Wtedy będą Ci się podobać prawe ofiary, dary i całopalenia,

i wtedy będą składać cielce na Twoim Ołtarzu.

Kanon, Głos 4.

Pieśń 1

Irmos: Otworzę usta moje, i napełnią się Duchem, i słowami uwielbię Królową Matkę, i będę wołał radośnie obwieszczając Ją, i zaśpiewam radując się tymi cudami.

Refren: Święty ojcze Mikołaju módl się za nami do Boga.

Raduj się Mikołaju, który byłeś dla mieszkańców Mir czcigodnym ojcem i nauczycielem, dobry pasterzu owczarni Chrystusowej pozwól mi pozdrawiać Cię nieprzerwanie.

Narody ziemskie weselą się przynosząc pozdrowienia świętemu; bowiem radość bez ograniczeń daje on każdej istocie.

Chwała...

Tobie jako wybawicielowi trzech wojewodów od niesprawiedliwej śmierci zaśpiewamy: raduj się Mikołaju obrońco przybiegających pod skrzydła Twoje.

I teraz...

Bogurodzico Dziewico, raduj się, przyjmująca pozdrowienie Anielskie, zbaw nas wielbiących Cię.

Pieśń 3

Irmos: Bogurodzico, żywe i szczodre źródło, utwierdź duchowo Twoje chóry, które Sobie zebrałaś w Bożej Twojej chwale, i zechciej ubrać je w koronę Twojej chwały.

Każdy kto przybiega pod skrzydła Twojej nadziei, ojcze, i usilnie zwraca się do Ciebie, i przynosi Ci pozdrowienie, pomoc otrzymuje, Mikołaju, którą i mnie daruj, przez wszystkich błogosławiony.

Dziwią się Aniołowie, czcigodny, Twemu gorącemu orędownictwu, a ludzie cieszą się, otrzymując ratunek od napaści biesów dzięki Twym modlitwom; dlatego pozdrowienie przynosimy Ci przesławny Mikołaju.

Chwała...

Jesteś hełmem i mieczem niezwyciężonym przeciw diabłu, Tyś utwierdzenie wiary chrześcijan i pomocniku hierarchów, cudowny Mikołaju; raduj się wielki cudotwórco, nasza cicha przystani.

I teraz...

Poczęłaś Stwórcę Swego, Bogurodzico, urodziłaś Stworzyciela wszystkiego i Króla, módl się do niego, aby zbawił nas od napaści; cokolwiek bowiem zechcesz to możesz, jako dobra i rodzicielka Dobrego.

Pieśń 4

Irmos: Siedzący w chwale na tronie Boskości, przyjdzie lekko na obłoku Chrystus Bóg, niezniszczalną dłonią zbawi wołających: Chwała, Chryste, potędze Twojej.

Równy Apostołom, raduj się Mikołaju, bowiem poniżyłeś herezje Ariusza i zwyciężyłeś podstępy Beliala swoimi modlitwami; nie przestawaj modlić się za sługi Twoje.

Pewnego razu uratowałeś młodzieńca z ręki Amira Perskiego, a rodzicom jego darowałeś radość, dlatego i my z nimi pozdrowienie Ci przynosimy, Mikołaju czcigodny.

Chwała...

Trzech wojewodów od śmierci niesprawiedliwej, cudotwórco, uratowałeś, objawiłeś się we śnie pobożnemu cesarzowi, i pouczyłeś go; wszystkich ich modlitw wysłuchałeś, Mikołaju, i mnie także wzmocnij Twoimi modlitwami.

I teraz...

Przez wszystkich wysławiana Bogurodzico, raduj się, jesteś bowiem tronem Króla wszystkich, wyższego od Cherubinów; nie pomiń w modlitwie do Syna Swego i Boga naszego nas, którzy zawsze wielbimy Cię wraz z błogosławionym Mikołajem.

Pieśń 5

Irmos: Przeraża się każda istota Bożą chwałą Twoją, Ty bowiem wolna od więzów małżeńskich Dziewico miałaś w łonie swoim Boga Władcę wszystkiego, i urodziłaś odwiecznego Syna, który daje pokój wszystkim Ciebie wielbiącym.

Apostołom współimienny, stojący obok Aniołów, nie odstępujących tronu Władcy, Mikołaju, poniżyłeś Ariusza bezmyślnego, dlatego zaśpiewamy Ci: raduj się, pomocniku biskupów i podporo Cerkwi.

Podaj mi Swą pomocną dłoń Mikołaju, błagam o to Boga, zanim zatopi mnie burza grzechów; i Twoimi modlitwami powiedź mnie do cichej przystani serdecznej skruchy, ojcze.

Chwała...

Choć wiele uczyniłem nieprawości, Mikołaju, to jednak nigdy nie straciłem nadziei na Twoją opiekę, wznosząc modlitwy do Ciebie; zbaw mnie od wszelkiej troski i nieszczęścia, jeśli bowiem zechcesz, wszystko możesz.

I teraz...

Raduj się, obłoku wyższy niż niebiosa zraszający nas deszczem, Bogurodzico dobra; zwycięstwo od Boga nad wrogami władzom naszym podaruj, wraz z hierarchą Mikołajem, do którego się modlę.

Pieśń 6

Irmos: Przybądźmy i zaklaszczmy w dłonie Przeczystej i najbardziej czcigodnej, całkowicie Świętej Mądrości Bożej, Matce Boga, a urodzonego z Niej Boga wychwalajmy.

Objawiłeś się jako przyjaciel Chrystusa i jako drugi Piotr, ojcze; raduj się, bowiem jesteś podporą Cerkwi i cudotwórcą, z Ducha Świętego czynisz cuda i leczysz; dlatego, Mikołaju, pozdrowienie zawsze Ci przynosimy.

Usłyszał we śnie pobożny cesarz Konstanty razem z biskupem Aalawiem Twoje polecenie o mężach pewnych, którzy niesprawiedliwie mieli zginąć, ale na czas nakazałeś przebaczyć im, dlatego raduj się, śpiewamy Ci Mikołaju.

Chwała...

Pewnego statku sternikiem byłeś, ojcze, któremu dane było zatonąć; a mnie będącemu w burzy nieprawości rozpętanej przez biesy, daj statek dobrych myśli w umyśle i sercu, bo zawsze modlę się do Ciebie, Mikołaju przesławny.

I teraz...

Raduj się najczystsza Dziewico, raduj się pokrzepicielko świata, bowiem urodziłaś Boga wszystkich; do Niego módl się w najmniejszym stopniu nieskalana, aby zbawione zostały dusze nasze.

 

Potem czytaj kondaki i ikosy:

 

Kondak 1

Arcyzwycięski Cudotwórco, szczególnie miły Chrystusowi, wylewający nam wszystkim drogocenny olej miłości dla świata i niewyczerpane morze cudów, wysławiam Cię z miłością, święty Mikołaju; Ty który masz śmiałość przystępować do Boga, uratuj nas od wszelkiego nieszczęścia, abym zawołał do Ciebie: Raduj się Mikołaju wielki cudotwórco!

Ikos 1

Byłeś jak Anioł, gdy jeszcze na ziemi żyłeś, objawił nam Ciebie Stworzyciel wszelkiej istoty; bowiem przewidział bogactwo dobroci Twojej duszy, najmiłościwszy Mikołaju, naucz nas wszystkich śpiewać Ci te oto słowa:

Raduj się w łonie matki oczyszczony,
Raduj się całkowicie poświęcony.
Raduj się, który urodzeniem swym zadziwiłeś rodziców,
Raduj się, który siłę duchową swoim urodzeniem ukazałeś piekłu.

Raduj się raju obiecany ziemi,
Raduj się kwiecie przez Boga posadzony.
Raduj się krzewie winny Chrystusa dobrego Ogrodnika,
Raduj się cudowne drzewo ogrodu Jezusa.

Raduj się lilio wyrastająca w raju,
Raduj się piękny aromacie oleju Chrystusowego.
Raduj się, który odganiasz rozpacz,
Raduj się bowiem przez Ciebie zstępuje radość.

Raduj się Mikołaju wielki cudotwórco!

Kondak 2

Ciało i duszę uświęcamy, widząc jak wylewasz olej Twego miłosierdzia, Boża mądrości, i poważamy Cię jako cudownie toczącego życiodajny olej Mikołaju, bowiem poisz wypływającymi z Ciebie z Bożej łaski cudami jak wodą śpiewających Bogu: Alleluja!

Ikos 2

Dobrze zrozumiałeś to co niepojęte o Świętej Trójcy, byłeś w Nicei ze świętymi Ojcami obrońcą wyznania prawosławnej wiary; wyznałeś bowiem Ojca i Syna jako równe Istoty, zawsze wspólnie istniejące i współwiekuiste, a bezrozumnego Ariusza napiętnowałeś. Dlatego wierni nauczyli się śpiewać Tobie:

Raduj się wielka podporo pobożności,
Raduj się wiernych warowny grodzie.
Raduj się mocne utwierdzenie Prawosławia,
Raduj się czcigodne naczynie i pochwało Świętej Trójcy.

Raduj się wyznający równość czci Ojca i Syna,
Raduj się, który Ariusza napełnionego diabłem wygnałeś ze świętego soboru.
Raduj się, ojcze, Ojców sławna piękności,
Raduj się wszystkich Bogomądrych najmądrzejsza dobroci.

Raduj się wypowiadający ogniste słowa,
Raduj się dobry pasterzu swego stada.
Raduj się, bowiem dzięki Tobie utwierdza się wiara nasza,
Raduj się, gdyż dzięki Tobie ginie herezja.

Raduj się Mikołaju wielki cudotwórco!

Kondak 3

Ewangelii mocą daną z wysokości otarłeś wszelką łzę z oczu wielce cierpiących, noszący Boga ojcze Mikołaju; dla głodnych okazałeś się żywicielem, a dla będących w głębinie morskiej cudownym wybawieniem, który ocalił ich z niebezpieczeństw, a pomocnikiem wszystkich innych, śpiewających Bogu: Alleluja!

Ikos 3

Faktycznie należy Ci się, ojcze Mikołaju, pieśń na niebiosach a nie na ziemi; któż bowiem z ludzi jest w stanie określić wielkość Twojej światłości? A my dzięki miłości Twej zwycięskiej zaśpiewamy Ci te słowa:

Raduj się wzorze dla Aniołów i pasterzy,
Raduj się święte oczyszczenie obyczajów.
Raduj się wcielenie wielkiej dobroci,
Raduj się dla świętych czyste i czcigodne mieszkanie.

Raduj się świeczniku najświętszy i przez wszystkich kochany,
Raduj się światłości złotem świecąca i nieskalana.
Raduj się dostojny Aniołów współbiesiadniku,
Raduj się pobożnych reguło wiary.

Raduj się dobry nauczycielu ludzi,
Raduj się wzorze pokory duchowej.
Raduj się, bowiem dzięki Tobie zbawiamy się od namiętności cielesnych,
Raduj się, bo przez Ciebie napełniamy się słodyczą duchową.

Raduj się Mikołaju wielki cudotwórco!

Kondak 4

Grzmiąca burza wątpliwości mąci umysł bo nie wiem jak wysławiać godnie cuda Twoje, błogosławiony Mikołaju; przecież nikt nie jest w stanie ich wyliczyć, nawet jeśliby miał wiele języków i mówić zechciał; ale my cudownie Boga w Tobie wychwalając, mamy śmiałość śpiewać: Alleluja!

Ikos 4

Historii wiele słuchałem, mądrości Boża Mikołaju, o dalekich i bliskich Twoich cudach, gdy lekko w powietrzu na skrzydłach łaski przywykłeś uprzedzać prośby będących w utrapieniu i szybko ratować wszystkich śpiewających Ci takie słowa:
Raduj się ratunku w troskach,
Raduj się zsyłający łaski.
Raduj się obrono od nieoczekiwanej napaści,
Raduj się zaspokajający wszystkich szukających dobra.

Raduj się chętny pocieszycielu będących w nieszczęściu,
Raduj się straszny sędzio okrutników.
Raduj się przez Boga wylane niewyczerpane morze cudów,
Raduj się napisana przez Boga księgo przykazań Chrystusowych.

Raduj się mocna podporo upadłych,
Raduj się utwierdzający sprawiedliwych.
Raduj się obnażający wszelki podstęp,
Raduj się, bowiem tylko prawda od Ciebie pochodzi.

Raduj się Mikołaju wielki cudotwórco!

Kondak 5

Istotnie objawiłeś się jako świecąca Bogiem gwiazda, prowadząc przez wzburzone morze żeglarzy, którym groziła śmierć, a kto jeśli nie Ty przybyłby im na ratunek, którzy wzywali Ciebie ku pomocy, Cudotwórco święty Mikołaju? Odważnie zabroniłeś latać biesom powietrznym nad statkami, które chciały zatopić i odegnałeś je, a wiernych nauczyłeś wielbić Boga, który dzięki Tobie ich zbawił: Alleluja!

Ikos 5

Jak wielką dobroć dla ubogich objawiłeś, najmiłościwszy ojcze Mikołaju, kiedy ujrzałeś dziewice przygotowane na sromotę, i ciemną nocą dałeś trzy sakiewki złota ich staremu ojcu, czym jego samego i córki uratowałeś z kajdan grzechu. Dlatego usłysz od wszystkich te słowa:

Raduj się łaski przeogromna skarbnico,
Raduj się przyjacielu trapiący się o innych.
Raduj się pokarmie i wyzwolenie wszystkich zwracających się do Ciebie,
Raduj się chlebie niewyczerpany łaknących.

Raduj się bogactwo dane przez Boga ubogim na ziemi,
Raduj się chętny wspomożycielu biednych.
Raduj się zawsze wysłuchujący słabych,
Raduj się domu gościnny dla ubogich.

Raduj się trzech dziewic nieskalany oblubieńcze,
Raduj się gorliwy obrońco czystości.
Raduj się nadziejo dla tych, którzy utracili nadzieję,
Raduj się zawsze przynoszący światu słodycz.

Raduj się Mikołaju wielki cudotwórco!

Kondak 6

Każdy opowiada o Tobie wielce błogosławiony Mikołaju jako o chętnym w nieszczęściu ratowniku; bowiem wiele razy w tym samym czasie po ziemi wędrujących i po morzu żeglujących wspierasz zanim poproszą, i przed złem ochraniasz wszystkich śpiewających Bogu: Alleluja!

Ikos 6

Ludziom zesłałeś światło nadziei, ratunek przynosząc niesprawiedliwie skazanym na śmierć wojewodom, którzy Ciebie wzywali dobry pasterzu Mikołaju, a Ty szybko we śnie cesarzowi się ukazałeś i przeraziłeś go, nakazałeś mu niewinnych bez uszczerbku uwolnić. Dlatego razem z nimi i my dziękczynnie Ci śpiewamy:

Raduj się, który pomagasz wszystkim usilnie Cię wzywającym,
Raduj się, ratujący od niesprawiedliwej śmierci.
Raduj się, który chronisz od podstępnej klątwy,
Raduj się, który odpędzasz nieprawe zamysły.

Raduj się, który rozrywasz kłamstwo jak pajęczynę,
Raduj się, który nosisz prawdziwą chwałę.
Raduj się, który niewinnych uwalniasz z więzów,
Raduj się, który ożywiasz martwych.

Raduj się, który objawiasz prawdę,
Raduj się, który poniżasz kłamstwo.
Raduj się, bo dzięki Tobie niewinni ratują się od miecza,
Raduj się, bowiem Tobą osładza się świat.

Raduj się Mikołaju wielki cudotwórco!

Kondak 7

Mikołaju, prawdziwe myro pachnące, chcąc odegnać niemiły Bogu heretycki smród - tajemnicę nam objawiłeś; prowadząc mieszkańców Miry, cały świat napełniłeś Swoim pełnym łaski olejem. I od nas też odgoń niemiły Bogu zapach naszych grzechów, aby przyjęty został nasz śpiew: Alleluja!

Ikos 7

Nowym Noem okazałeś się dla nas, nawigatorem okrętu przynoszącego zbawienie, ojcze Święty Mikołaju, rozgoniłeś burzę wszelkiej nieprawości opieką swoją i zaprowadziłeś nas do cichej przystani Bożej, śpiewających te słowa:

Raduj się cicha zatoko dla ogarniętych burzą,
Raduj się pewny ratunku tonących.
Raduj się dobry sterniku pływających pomiędzy skałami,
Raduj się gromiący burze morskie.

Raduj się pomocy będących w huraganie,
Raduj się ogrzewający zmarzniętych.
Raduj się światłości ciemność trosk oświetlająca,
Raduj się lampo oświecająca wszystkie krańce ziemi.

Raduj się ratujący człowieka z głębiny grzechu,
Raduj się, który wrzucasz z powrotem szatana w głębinę piekła.
Raduj się, albowiem dzięki Tobie śmiało przyzywamy morze miłosierdzia Bożego,
Raduj się, bo dzięki Tobie zbawiamy się od powodzi gniewu Bożego i zwracamy się do Boga.

Raduj się Mikołaju wielki cudotwórco!

Kondak 8

O, jakże przedziwne cuda objawia Święta Cerkiew tym którzy zwracają się do Ciebie, błogosławiony Mikołaju; w niej bowiem nawet ubogą modlitwą wyprosić można bogactwo darów, a my w Tobie złożymy naszą nadzieję i wiernie Bogu zaśpiewamy: Alleluja!

Ikos 8

Prawdziwą pomocą jesteś na każdym miejscu dla wszystkich, Boga noszący Mikołaju, zebrałeś na modlitwie razem wszystkich zwracających się do Ciebie, jako oswobodziciel, chętny żywiciel i lekarz wszystkich ludzi, starających się ku chwale Twojej zaśpiewać te oto słowa:

Raduj się przyczyno wszelkich ocaleń,
Raduj się pomocy dla cierpiących w szponach złych namiętności.
Raduj się gwiazdo świecąca w nocy wszystkim błądzącym,
Raduj się roso z nieba dla wszystkich trudzących się w spiekocie.

Raduj się rozdający dobre dary wszystkim trudzącym się,
Raduj się, który gotujesz dostatek proszącym Cię.
Raduj się, który często wyprzedzasz prośby,
Raduj się, który starcom odnawiasz siły.

Raduj się bowiem wielu, którzy zbłądzili z prawdziwej drogi Ty zawracasz,
Raduj się wierny sługo tajemnic Bożych.
Raduj się, gdyż dzięki Tobie zwyciężamy zawiść,
Raduj się, bo dzięki Tobie żyjemy sprawiedliwe.

Raduj się Mikołaju wielki cudotwórco!

Kondak 9

Racz zniweczyć wszelką naszą chorobę, wielki nasz orędowniku Mikołaju; który zaprawione łaską Bożą ocalenie od namiętności przynosisz duszom naszym, i rozweselasz serca usilnie zwracających się do Ciebie o pomoc, wszystkich, którzy śpiewają Bogu: Alleluja!

Ikos 9

Sami widzimy poniżonych przez Ciebie, bezbożnych i fałszywie myślących oratorów; Ariusza bluźniercę, który rozdzielał Bożą Istotę, i Saweliusza mieszającego Świętą Trójcę; pełny Mądrości Bożej ojcze Mikołaju, tym utwierdzamy się w prawosławnej wierze, i dlatego śpiewamy Ci te słowa:

Raduj się tarczo broniąca pobożności,
Raduj się mieczu siekący bezbożników.
Raduj się nauczycielu Bożych przykazań,
Raduj się niszczycielu przeciwnej Bogu nauki.

Raduj się przez Boga postawiona drabino, po której wchodzimy do nieba,
Raduj się dana nam przez Boga obrono, pod którą wielu się ucieka.
Raduj się, który niemądrych czynisz mądrymi Swymi słowami,
Raduj się bowiem leniwych pobudzasz do pracy Swoim wzorem.

Raduj się nieugaszona światłości Bożych przykazań,
Raduj się świetlisty promieniu Bożych nakazów.
Raduj się, bowiem nauką Twą zostają skruszone zamysły heretyków,
Raduj się, gdyż dzięki Tobie wierni stają się godni chwały.

Raduj się Mikołaju wielki cudotwórco!

Kondak 10

Święty ojcze nasz Mikołaju, chcąc zbawić duszę, ciało swe prawdziwie poddałeś Duchowi; bo najpierw milczeniem i walką z grzesznymi myślami, a potem do działania dodając myśli o Bogu uczyniłeś rozum swój doskonałym i pełnym bogactwa myśli o Bogu; a dzięki temu śmiało z Bogiem i Aniołami mogłeś rozmawiać, zawsze wołając: Alleluja!

Ikos 10

Tarczą obronną jesteś dla tych wszystkich, którzy wysławiają cuda Twoje i zwracają się do Ciebie o pomoc, wielce błogosławiony; z tego powodu i nas ubogich duchem oswobodź od wszelkiej biedy, napaści, niedoli i troski, abyśmy mogli z miłością śpiewać Ci te oto słowa:

Raduj się, który ratujesz od cierpienia wiecznego,
Raduj się, który dajesz bogactwo niezniszczalne.
Raduj się pokarmie dostatni dla łaknących prawdy,
Raduj się napoju niewyczerpany dla pragnących życia.

Raduj się wybawco od nagłej śmierci i wojny,
Raduj się ratunku z kajdan i niewoli.
Raduj się przesławny wspomożycielu w niedoli,
Raduj się skuteczny obrońco przed napaścią.

Raduj się, który z zatracenia ratujesz wielu,
Raduj się bowiem niepoliczone rzesze wspaniale ochraniasz.
Raduj się, gdyż dzięki Tobie wielu grzeszników ratuje się od srogiej śmierci,
Raduj się, bo dzięki Tobie pokutujący otrzymują życie wieczne.

Raduj się Mikołaju wielki cudotwórco!

Kondak 11

Uczynkami, rozumem i słowem najlepszą ze wszystkich chwałę dla Świętej Trójcy przyniosłeś, schronienie nasze Mikołaju; wieloma bowiem opisami prawowierne nakazy wyjaśniłeś, wiarą, nadzieją i miłością prowadząc nas, byśmy śpiewali w Trójcy Jedynemu Bogu: Alleluja!

Ikos 11

Wszyscy znamy Cię jako gwiaździsty promień, który nieustająco oświetla drogę będącym w mroku życia, wybrany przez Boga ojcze Mikołaju; bowiem rozmawiasz z duchowymi anielskimi światłami o niestworzonej Potrójnej Światłości i oświecasz dusze wiernych, którzy śpiewają Ci te oto słowa:

Raduj się lampo Potrójnej Światłości,
Raduj się jutrzenko niezachodzącego Słońca.
Raduj się świeco rozpalona Bożym płomieniem,
Raduj się, bowiem zgasiłeś bezbożny płomień diabła.

Raduj się światłe wytłumaczenie prawosławnej wiary,
Raduj się, który dobrze wyjaśniasz światłość Ewangelii.
Raduj się błyskawico spalająca heretyków,
Raduj się grzmocie napawający strachem gorszycieli.

Raduj się nauczycielu prawdziwej mądrości,
Raduj się, który rozumiesz tajemną mądrość.
Raduj się, bo dzięki Tobie zniszczony został kult pogański,
Raduj się, bowiem dzięki Tobie wysławiamy Stworzyciela w Trójcy.

Raduj się Mikołaju wielki cudotwórco!

Kondak 12

Zaprawdę dobrze wiemy, że wypełniony jesteś Bożą łaską, przesławny ojcze Mikołaju, dlatego ciesząc się Tobą, gorliwie świętujemy Twoją pamięć, i błagamy całą duszą o Twe cudowne wstawiennictwo; a nie mogąc policzyć przesławnych Twych czynów jak piasku morskiego i gwiazd na niebie niedouczeni i zawstydzeni śpiewamy Bogu: Alleluja!

Ikos 12

Żarliwie wysławiając Twe cuda, Ciebie wielbimy, wielce wychwalany Mikołaju, w Tobie bowiem cudownie objawił się Bóg w Trójcy. Ale choćbyśmy zwracali się do Ciebie najbardziej bogato z głębiny serca ułożonymi psalmami i pieśniami, święty cudotwórco, i tak nie dorównamy cudom Twoim, którymi zauroczeni śpiewamy Ci te oto słowa:

Raduj się sługo Króla Królów i Władcy Władców,
Raduj się współbiesiadniku niebieskich sług.
Raduj się królów wierny pomocniku,
Raduj się sławo narodu chrześcijańskiego.

Raduj się zwycięzco jednoimienności,
Raduj się przesławny nosicielu korony.
Raduj się zwierciadło wszystkich sprawiedliwych,
Raduj się murze obronny dla wszystkich zwracających się do Ciebie.

Raduj się, po Bogu i Bogurodzicy doskonała nasza nadziejo,
Raduj się zdrowie naszych ciał i ocalenie naszych dusz.
Raduj się, bowiem dzięki Tobie unikamy wiecznej śmierci,
Raduj się, bo dzięki Tobie stajemy się godni wiecznego życia.

Raduj się Mikołaju wielki cudotwórco!

Kondak 13

O prześwięty i przecudny ojcze Mikołaju, pocieszycielu wszystkich strapionych! Przyjmij dzisiejszą naszą modlitwę, i błagaj Boga, aby wybawił nas od piekła z uwagi na miłe Bogu Twe wstawiennictwo, abyśmy razem z Tobą zaśpiewali: Alleluja!
(Ten kondak mówimy trzykrotnie. Potem czyta się 1 ikos: Byłeś jak Anioł..., a następnie 1 kondak: Arcyzwycięski Cudotwórco...)

 

Pieśń 7

Irmos: Nie służyli Ci ludzie stworzeni w Mądrości Twojej, Boże, lepiej niż inne stworzenia, ale my znając grozę zasłużonej ognistej kary, radośnie śpiewamy: Błogosławiony jesteś wielce wysławiany przez Ojców Władco i Boże.

Święty Mikołaju, kapłanie Chrystusowy, raduj się, Ty bowiem przynosisz wszystkim radość nie do opisania, i mnie także podaj pomocną swą dłoń, abym zawołał do Ciebie: raduj się wielce błogosławiony.

Kiedy usłyszeli wojewodowie o wypuszczeniu ich z lochu za Twym nakazem, przynieśli Ci kandelabry ze świecami i donośnym głosem zaśpiewali: raduj się ojcze czcigodny, wyswobodzenie nasze.

Chwała...

Usłyszałeś kiedyś w ciemnicy uwięzionych, usłysz teraz także i mnie, Mikołaju, który przynoszę Ci pozdrowienie i uratuj mnie od ognia piekielnego.

I teraz...

Maryjo Królowo, Matko Zbawiciela, przyjmij mnie pokutującego i przypadającego jak dziecko pod opiekę Twego płaszcza, abym nie przestawał śpiewać Ci: raduj się Bogurodzico zawsze Dziewico.

Pieśń 8

Irmos: Pobożni młodzieńcy w piecu zostali zbawieni dzięki wcieleniu Boga; wtedy było ono wyobrażone, teraz zaś dokonane, wszyscy przed całym światem chlubimy się śpiewając Tobie: wychwalajcie dzieła Boże i wywyższajcie Go na wszystkie wieki.

Współbiesiadniku Apostołów, który z Apostołami służysz Świętej Trójcy, przesławny Mikołaju raduj się, i podaruj mi radość dzięki Twym modlitwom.

Sterniku zagubionych w burzy, Mikołaju, raduj się i ucisz burzę moich namiętności, która rozszalała się we mnie od diabelskich podstępów, bowiem więcej już nie mogę znieść, ale śpiewam Ci: raduj się pomocniku mój i gorący Orędowniku.

Chwała...

O jak wielce wypełniony jestem cierpieniem zadanym mi uderzeniami demonów i nie mogę znieść bólu moich ran, a nie ma lekarza, który opatrzył by mi je; ale Ty, Mikołaju, opatrz moje rany i namaść je olejem modlitw Twoich, abym zawołał do Ciebie: raduj się ojcze czcigodny.

I teraz...

Raduj się Krzewie nie spalający się, który Mojżesz widział na Synaju, raduj się Drabino, która ukazała się Jakubowi, wielce Błogosławiona Bogurodzico zawsze Dziewico.

 

 

Pieśń 9

Irmos: Każdy urodzony na ziemi niech weseli się duchem oświecającym, niech triumfuje duchowa istota umysłu, czcząc święty triumf Matki Bożej, i niech zawoła; Raduj się, przez wszystkich błogosławiona Bogurodzico zawsze Dziewico.

Otoczyły mnie sieci oszusta i uderzają mnie kamienie grzechu, ale mam nadzieję na pomoc Twoją i do Ciebie się zwracam ojcze; oddal proszę ode mnie wszelkie podstępy złego, abym zawołał: raduj się Mikołaju.

Pokonałeś niedouczonego Ariusza, zgasiłeś płomień herezji, usłyszałeś uwięzionych w ciemnicy wojewodów, od których przyjąłeś pozdrowienie. A my zaśpiewamy ci: raduj się Mikołaju wielce błogosławiony.

Chwała...

Pewnego Agrika usłyszałeś i w tym samym czasie syna jego Bazylego z ręki Amira uratowałeś i oddałeś go rodzicom bez uszczerbku od Persów; i mnie także proszę uratuj, Mikołaju, a duszę moją obciążoną grzechami wyrwij z ognia gehenny.

I teraz...

Królowo, Któraś urodziła wszystkich Króla i w łonie nosiłaś Tego, który dzierży w dłoni cały świat, zbaw mnie wielbiącego Cię, najświętsza Władczyni.

(Podobny do: Usłyszcie niewiasty)

 

Wysławiajmy wszyscy wielkiego arcypasterza, hierarchę i orędownika Miry Licyjskiej Mikołaja, bowiem wielu ludzi uratował, którzy niesprawiedliwie mieli umrzeć, i cesarzowi ukazał się z Aalawiem we śnie, anulując niesprawiedliwy wyrok.

Chwała...

I teraz...

Tropar do Bogurodzicy: Urodziłaś Dziewico Mądrość w hipostazie i Słowo Przedwieczne, i Lekarza wszystkim, Chrystusa, który uleczył wrzody i rany mojej duszy przez długi czas chorującej od złych mych uczynków, i zwyciężył złe namiętności mego serca.

 

Wiersze „na chwalitiech”, głos 5

(Podobny do: Radujcie się poszczący)

Raduj się jaśniejąca zorzo poranna przedwiecznej Trójcy światłości, gwiazdo tajemnego światła Władcy, hierarcho Chrystusowy Mikołaju; uprzedzaj mnie i ślij Twe modlitwy o mnie do Boga naszego, niechaj uratuje mnie od wszelkiej napaści i uleczy choroby mego ciała i duszy, ojcze. Bowiem Ty jesteś moim pomocnikiem i z serdeczną skruchą i z wiarą wołam do Ciebie: proś Chrystusa, aby darował mi Swą wielką łaskę.

Raduj się świątobliwy przywódco Cerkwi, niepokalane mieszkanie cnotliwych, Boża reguło nieskalanej świętości, dobry pasterzu, jaśniejący, sławny, noszący imię podobne światłu; obdarowujący litościwie potrzebujących, skłoń się ku modlitwom, które wznosimy; serdeczny lekarzu chorych, warownio zbawienia naszego, którzy z wiarą wysławiają Twą pamięć.

Chwała...

Głos ten sam: Raduj się reguło dla dążących do świętości, niewyczerpana krynico Bożych cudów, upiększenie Cerkwi, błogosławiony, świetlista gwiazdo, która oświetla każdego z nas promieniami Twego blasku, święty, który gorącymi modlitwami Twymi nas uświęcasz, podporo niewzruszona, murze obronny wiary, módl się do Chrystusa, aby darował Swą wielką łaskę nam, którzy czcigodną Twą pamięć z miłością wielbimy.

I teraz...

Tropar do Bogurodzicy: Raduj się pieczęci proroków i zapowiedzi od Boga przemawiających Apostołów, bowiem urodziłaś Boga prawdziwego, który przyjął ciało w sposób niepojęty dla umysłu i słowa, Czysta, któraś dla nas urodziła Dobroć, i przez którą napełniamy się słodyczą Bożą, wielbimy pieśniami Ciebie jako naszą Orędowniczkę u Światłości i jako miłą Bogu naszą Pomocnicę. Dzięki Tobie, Najczystsza, stajemy się bogatsi w dobra niebieskie i godniejsi życia wiecznego z Twoim Synem, który daje światu wielką łaskę.

 

 Modlitwa do Świętego Mikołaja

O przesławny i najczcigodniejszy arcypasterzu, wielki cudotwórco, święcicielu Chrystusowy ojcze Mikołaju, człowieku Boży i wierny sługo, mężu oczekiwany, dzbanie wybrany, silny filarze Cerkwi, świeczniku jaśniejący, gwiazdo oświecająca i uświęcająca wszelką istotę; Ty jesteś sprawiedliwy, jak feniks rozkwitły, mieszkający w dobrach Boga Swego; żyłeś w Mirach i Mirę napełniłeś miłym Bogu zapachem, i teraz aromatyczny niewyczerpany olej Bożej łaski nam rozdajesz; przez dotknięcie Twe prześwięty ojcze uświęciło się morze, gdy rozdające cuda Twoje relikwie przemieszczały się do Bari, aby od wschodu do zachodu wysławiać Imię Boże. O jaśniejący i wspaniały cudotwórco, chętny pomocniku, gorący orędowniku, dobry pasterzu, ratujący zebraną owczarnię swą od wszelkiej troski! Ciebie wysławiamy i Ciebie wielbimy jako nadzieję dla wszystkich chrześcijan, źródło cudów, obrońcę wiernych, mądrego nauczyciela, żywiciela głodnych, pocieszyciela płaczących, odzienie nagich, lekarza chorych, sternika pływających po morzu, oswobodziciela niewolników, opiekuna i pomocnika wdów i sierot, mądrego stróża, łagodnego wychowawcę młodych, pokrzepiciela starych, przewodnika poszczących, uspokojenie trudzących się, obfite bogactwo maluczkich i ubogich. Usłysz nas modlących się do Ciebie i przypadających do stóp Twych pod Twoja obronę, zechciej wstawić się za nami u Najwyższego, błagaj za nami miłymi Bogu Twymi modlitwami tak bardzo potrzebnymi do zbawienia dusz i ciał naszych; ochraniaj tarczą Swą świętą miejscowość tą (nazwa) i każde miasto i każde państwo chrześcijańskie, i ludzi żyjących w nich od wszelkiego zła; bowiem wiemy jak dużo może modlitwa sprawiedliwego ukierunkowana na dobro; gdyż tylko Ciebie sprawiedliwego po wielce Błogosławionej Dziewicy Marii mamy jako orędownika naszego u Boga i pokornie prosimy Cię przedobry ojcze o gorące wstawiennictwo i pomoc; strzeż nas jako czuwający i dobry pasterz przed wszelkimi wrogami, zatraceniem, trzęsieniem ziemi, gradobiciem, głodem, powodzią, pożarem, wojną, napadem cudzoziemców, i w każdym nieszczęściu i trosce podaj nam Swą pomocną dłoń i otwórz dla nas drzwi Miłosierdzia Bożego; ponieważ nie jesteśmy godni spoglądać na wysokość niebios ze względu na mnogość nieprawości naszych; związani jesteśmy kajdanami grzechu, bowiem nie spełnialiśmy woli naszego Stworzyciela i nie zachowaliśmy Jego przykazań. Dlatego składamy kolana skruszonego i cierpiącego naszego serca przed Stworzycielem naszym i prosimy Cię o Twe ojcowskie wstawiennictwo za nami u Niego; pomóż nam święty wybrańcu Boży, abyśmy nie zginęli z nieprawościami naszymi; zbaw nas od wszelkiego zła i od wszelkiej złej wieści, i uczyń prawymi myśli nasze, i utwierdź serce nasze w prawdziwej wierze, abyśmy dzięki twemu orędownictwu i wstawiennictwu nie zostali poniżeni przez Stwórcę naszego ani ranami, ani klątwą, ani zarazą, ani innym gniewem Bożym; ale niech zawsze żyjemy w pokoju, i niech będziemy godni widzieć dobro na ziemi żywych, sławiąc Ojca, i Syna, i Świętego Ducha, w Trójcy Jedynego sławionego i wielbionego Boga teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

 

 Druga modlitwa

O święty Mikołaju, szczególnie święty wybrańcu Boży, gorący nasz wspomożycielu, w cierpieniach naszych nieustający i chętny nasz pomocniku, pomóż mnie grzesznemu i zrozpaczonemu w obecnym życiu, wybłagaj u Władcy Boga, aby zechciał darować mi wszystkie moje grzechy, które popełniłem od młodości mojej aż do chwili obecnej, uczynkiem, słowem, myślą, i wszystkimi moimi zmysłami; i przy odejściu mojej duszy pomóż mi nieszczęsnemu, wybłagaj u Władcy Boga, Stworzyciela każdej istoty, aby zbawił mnie od powietrznych cierpień i wiecznej męki, abym zawsze wychwalał Ojca, i Syna i Świętego Ducha, i Twoje modlitewne wstawiennictwo, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

Trzecia modlitwa

O dobry ojcze Mikołaju, pasterzu i nauczycielu wszystkich, którzy z wiarą proszą Cię o Twoją pomoc, i gorącą modlitwą wzywają Cię, pospiesz się i wyprzedź nasze prośby, i obroń owczarnię Chrystusową przed napadającymi na nią wilkami; ogródź i ochroń wszelki kraj chrześcijański Twymi świętymi modlitwami od wszelkiej ziemskiej troski, trzęsienia ziemi, napaści cudzoziemców i wojny domowej, głodu, powodzi, miecza i nagłego nieszczęścia; i tak jak zmiłowałeś się nad trzema mężami uwięzionymi w ciemnicy i uratowałeś ich od gniewu cesarza i ścięcia mieczem, tak zmiłuj się nade mną, bowiem umysłem, słowem i uczynkiem cały jestem w ciemności grzechu, i uratuj mnie przed gniewem Bożym i od wiecznej męki; niech z uwagi na Twe wstawiennictwo i pomoc, a z uwagi na Swe miłosierdzie i łaskę Chrystus Bóg da mi ciche i bezgrzeszne życie doczesne, i zbawi mnie od stania po Jego lewicy, a zechce postawić mnie po prawicy Swojej ze Świętymi Swymi. Amen.