Monaster Świętych Cyryla i Metodego w Ujkowicach

Wśród malowniczych wzgórz podprzemyskich, 10 km od Przemyśla w kierunku północno-zachodnim, na końcu wsi Ujkowice na górze powstał nowy prawosławny monaster pw. śww. Cyryla i Metodego, Apostołów Słowian. Fundatorami i założycielami monasteru w Ujkowicach są dwaj mnisi: O. Archimandryta Nikodem (Makara) i O. Ihumen Atanazy (Dębowski), którzy 24 lipca 1986r. zakupili gospodarstwo rolne i w budynkach gospodarczych zorganizowali pierwszą kaplicę i izbę mieszkalną. Dziś w Monasterze przebywa 13 mnichów. Patronalne święto monasteru - 11 (24) maja. Szczególną świętością monasteru jest Cudowna Ikona Watopedzkiej Bogurodzicy, zwana "Pocieszeniem i Dobrą Radą (Podporą)", a jej święto przypada 21 stycznia (3 lutego).
POZNAJ NAS LEPIEJ
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Cudowna Ikona 'Pocieszenia i Dobrej Rady' z Watopedzkiego Monasteru ze Świętej Góry Atos

Dnia 21 stycznia 807r. na Monaster Watopedzki zwany 'Krzewem Dziecka' napadli piraci. W nocy, po zakończonych modlitwach, Matka Boża ze Swej Ikony ostrzegła mnichów, by nie otwierali o świcie bram monasteru. Przełożony wspólnoty był świadkiem dialogu między Matką i Synem. Chrystus zasłonił rączką usta Swej Matce, aby nie ostrzegała mnichów. Mieli ponieść zasłużoną karę za złe wypełnianie swych obowiązków. Bogurodzica zatrzymała rączkę Syna, odchyliła głowę w Swoją prawą stronę i ponownie rozkazała: 'Nie otwierajcie bram monasteru, lecz wyjdźcie na mury i przepędźcie piratów'. Ten cud wciąż trwa! Ujkowicka Ikona jest wierną kopią Ikony Watopedzkiej, która była napisana na Atosie dla Rosji 250 lat temu. W ostatnich czasach wykupiona na bazarze w Moskwie i przekazana Monasterowi w Ujkowicach z błogosławieństwem J. Em. Wielce Błogosławionego Bazylego, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Przed Ikoną Watopedzką niepłodne niewiasty stają się matkami, chorzy na raka otrzymują zdrowie, a niewierzący dar wiary, strapieni pocieszenie, a chwiejni podporę. Liczne wota są potwierdzeniem niezliczonych łask i cudów.

Godziny Nabożeństw

Porządek świąteczny:

17:00 poprzedniego dnia Wieczernia
6:30 Utrenia i Czasy
8:45 Liturgia

Święci Równi Apostołom Cyryl i Metody, Apostołowie Słowian

W 1985r. obchodzono uroczyście w krajach słowiańskich 1100 lat od przejścia na niebo Św. Metodego, Pierwszego Arcybiskupa Wielkiej Morawy. Papież rzymski Jan Paweł II wydał encyklikę 'Slavorum Apostoli'. 11 maja 1985r. J. E. ks. Biskup Vladimir Tarasewicz, Wizytator Apostolski dla Białorusinów Katolików eryguje monaster w Ujkowicach dla uczczenia tych wielkich Świętych. 29 września 1994r. Monaster zostaje przyjęty przez św. Synod PAKP na łono Cerkwi Prawosławnej.

Święci Bracia z Salonik Konstanty Cyryl (827-869), twórca alfabetu słowiańskiego, zwanego głagolicą i Michał Metody (820-885), przybyli na Morawy na zaproszenie Świętego księcia Rościsława na pracę misyjną ok. 863r. Wprowadzili do Liturgii język słowiański, czym bardzo narazili się germańskim biskupom, którzy twierdzili, że do Boga można modlić się tylko w trzech językach: po hebrajsku, po grecku i po łacinie, bo w tych językach Piłat umieścił napis na krzyżu. Południowe ziemie Polski wchodziły w skład Wielkich Moraw. Pozostały nam rotundy z tego okresu, drugi alfabet - cyrylica i cała duchowość słowiańska, która żyje do dziś¶. Cerkiew Prawosławna trzy razy czci pamięć swych Apostołów: 14 lutego - dzień przejścia na Niebo Św. Cyryla, 6 kwietnia - Św. Metodego i razem 11 maja wg starego stylu.