Back

Lato 2009

Błogosław, Boże wieniec 2009 roku i wspieraj dzieło rąk naszych. Niech nic nie zyska w nas nieprzyjaciel, a duch nieprawości niechaj nam nie szkodzi. “Bo ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej I

nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli pogaństwa” (Por. Gal. 5.1)

niedziela, 21 marzec 2021