Trzy Akatysty do osób Przenajświętszej Trójcy

  • Autor: O. Atanazy Dębowski
  • polski
  • A5
Trzy Akatysty do osób Przenajświętszej Trójcy
  1. Akatyst do Boga Ojca
  2. Akatyst do Najsłodszego Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa
  3. Akatyst do Ducha Świętego

 

Akatyst do Boga Ojca, Stworzyciela nieba i ziemi

 

Kondak 1

Aniołów Stwórco i wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, ja proch nędzny wyciągam ręce swoje do Ciebie, ogarnięty zachwytem nad stworzonym przez Ciebie światem, który dostrzegają moje oczy, wpatrzony w ciała niebieskie nad moją głową, łączę się z nimi w jednej symfonii uwielbienia i wołam: Alleluja!

Ikos 1

Bezkresne niebo śpiewa o Twojej wszechmocy i potędze. Ruch ciał niebieskich wychwala Twą mądrość, a ich blask jest odbiciem Twego niewidzialnego piękna. Ja, maleńki pyłek wobec Twego ogromu i glina krucha, którą ukształtowały i ulepiły Twoje ręce, wdzięczny Tobie za dar stworzenia i za Twoją Miłość we wszechświecie, w zachwycie wołam:

 

Bądź uwielbiony Boże, Ojcze Wszechmogący,

Bądź uwielbiony Stworzycielu niebios i ziemi,

Bądź uwielbiony za cały świat widzialny,

Bądź uwielbiony za to, czego nie widzą nasze oczy.

 

Bądź uwielbiony za brata Słońce grzejące nas Twoim ciepłem,

Bądź uwielbiony za Księżyc na nocnym niebie,

Bądź uwielbiony w miriadach miriad gwiazd świecących,

Bądź uwielbiony w bezkresnych galaktykach.

 

Bądź uwielbiony od całego wszechświata,

Bądź uwielbiony od czasu, lat i pór roku,

Bądź uwielbiony w harmonijnych obrotach sfer niebieskich,

Bądź uwielbiony za wszczepioną nam tęsknotę za niebem.

Uwielbiajmy Boga, Stwórcę naszego, teraz i na wieki!

 

Kondak 2

Chwałę nieustanną przyjmujesz od niezliczonych chórów anielskich, które dzień i noc bez przerwy trójświętą pieśń Tobie śpiewają: Święty, Święty, Święty jest Bóg Zastępów. I ja, choć nie anielskim ale ludzkim głosem łącząc się z nimi, śpiewam  Tobie: Alleluja!

Ikos 2

Drżyjcie upadli aniołowie przed Bożym Majestatem. Wasze: „Nie będę służył” zamknęło wam niebo. Pozostałe zastępy Aniołów wierne Bogu i gotowe na Jego rozkazy to wierni słudzy, pełniący Jego świętą wolę. Dani nam zostali by nas strzegli na wszystkich drogach naszego życia. Wdzięczni za ich opiekę i obronę przed szatanem wołamy do Ciebie:

 

Bądź uwielbiony głosami posłusznych Tobie Aniołów,

Bądź uwielbiony słowami trójświętej pieśni,

Bądź uwielbiony posługą Aniołów Stróżów naszych,

Bądź uwielbiony w zwycięstwach Aniołów nad duchem ciemności.

 

Bądź uwielbiony za anielskich przewodników po drogach zbawienia,

Bądź uwielbiony za ochronę skrzydeł anielskich przed pociskami wroga,

Bądź uwielbiony za anielskie niweczenie sideł diabelskich,

Bądź uwielbiony za rozrywanie anielską posługą sieci szatańskich.

 

Bądź uwielbiony przez radosnych Aniołów, gdy dobro czynimy,

Bądź uwielbiony przez Aniołów wpatrujących się w twoje oblicze,

Bądź uwielbiony i wtedy, gdy nasz Anioł Stróż płacze nad nami,

Bądź uwielbiony gdy zsyłasz nam Swe przebaczenie.

Uwielbiajmy Boga, Stwórcę naszego, teraz i na wieki!

Kondak 3

Eliasz nad Jordanem widział Chwałę Twoją i wóz ognisty zabrał Go w niebo. Daniel oglądał na tronie siedzącego, któremu zastępy niebieskie służyły, a słudzy Jego to ogień i płomienie. Ezechiel na Cherubów patrzył i Serafinów Twoich oglądały oczy innych Twoich wybrańców - Proroków. Dozwól i mnie z ich zastępem zaśpiewać Tobie: Alleluja!

Ikos 3

Falami radości ogarnięty i wspaniałością sług Twoich zdumiony, ze strachem i bojaźnią przyzywam pomocy Twoich posłańców. Jakże wspaniałe niebo stworzyłeś dla ludzi, skoro masz na usługach tak prześwietne zastępy.  Służby przed Tobą są straszne nawet dla samych mocy niebieskich, które ze czcią i bojaźnią zakrywają lica swoje przed Tobą. Ale ja, zachwycony tak wielką potęgą wojsk niebieskich i ich miłością do stworzeń ludzkich, wołam do Ciebie:

 

Bądź uwielbiony Boże zasiadający na Cherubinach,

Bądź uwielbiony Władco spoczywający na Serafinach,

Bądź uwielbiony przez Trony i Panowania,

Bądź uwielbiony pokłonami Zwierzchności i Władzy.

 

Bądź uwielbiony pokorną służbą Mocy niebieskich,

Bądź uwielbiony głosami otaczających Cię Archaniołów,

Bądź uwielbiony posłusznym szykiem gotowych na twe rozkazy Aniołów,

Bądź uwielbiony przez całe wojsko niebieskie.

 

Bądź uwielbiony Stwórco Zastępów niebieskich,

Bądź uwielbiony bo masz za sługi ogień i płomienie,

Bądź uwielbiony nieustannie trwającą Liturgią niebiańską,

Bądź uwielbiony przez wszystkie duchy niebieskie.

Uwielbiajmy Boga, Stwórcę naszego, teraz i na wieki!

 

Kondak 4

Godzien jesteś Władco nasz i Boże odebrać chwałę od wszelkie-go stworzenia. Ty, co zasiadasz na skrzydłach wiatru i którego Tron otaczają Archaniołowie - siedem duchów przeczystych, dozwól i nam złączyć swój głos z ich głosami  i zaśpiewać: Alleluja!

Ikos 4

Hymny nieustannej chwały odbierasz Boże od Twoich Archaniołów. Dajesz ich pomoc i nam, zbrukanym grzechami, abyśmy wyzwoleni za ich przyczyną z zasadzek diabelskich, wpatrzeni za ich przykładem w Twój Majestat, wytrwale podążając po drogach zbawienia z wdzięcznością Tobie śpiewali:

 

Bądź uwielbiony bo Michał Archanioł broni czci Twego Imienia,

Bądź uwielbiony jego ustawiczną walką z szatanem,

Bądź uwielbiony w mądrości Gabriela,

Bądź uwielbiony w jego zwiastowaniu o Twoim Zbawieniu.

 

Bądź uwielbiony lekarską mocą Rafała,

Bądź uwielbiony za pomoc chorym i źle się mającym,

Bądź uwielbiony posługą Oświeciciela nierozumnych Uriela,

Bądź uwielbiony w blasku Twego światła i chwały.

 

Bądź uwielbiony w modlitwach i przynagleniach nas do niej przez Seatiela,

Bądź uwielbiony przez Jehudiela pomagającego nam w naszych trudach,

Bądź uwielbiony bo zwiastujesz nam Swe błogosławieństwo przez Barachiela,

Bądź uwielbiony przez chóry Aniołów.

Uwielbiajmy Boga, Stwórcę naszego, teraz i na wieki!

 

Kondak 5

Innego Boga nie mamy i znać nie chcemy, jak tylko Boga i Ojca odkupionych przez Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, marnych stworzeń ludzkich. Tak ludzi umiłowałeś, żeś Syna Jednorodzonego zesłał aby nas wybawić z niewoli grzechu i nieposłuszeństwa Tobie. Wraz z całym zastępem odkupionych ludzi i dzieci Twoich, śpiewamy radosne: Alleluja!

Ikos 5

Jezus Chrystus, umiłowany Syn Twój a nasz Zbawiciel, będąc Bogiem stał się we wszystkim do nas podobny oprócz grzechu, aby Boży obraz oczyścić i naprawić zniszczoną ludzką naturę. Przyjął ciało z Maryi Dziewicy za sprawą Ducha Przenajświętszego i na ziemi przebywał aż dokonał dzieła zbawienia. On śmiercią zniweczył śmierć abyśmy umierając żyli dla Ciebie. On pierwszy zmartwychwstał abyśmy i my powstali do wiecznego życia z Tobą. Łącząc się przeto z odkupioną ludzkością śpiewamy ten hymn uwielbienia:

 

Bądź uwielbiony przez wyzwolonych Prarodziców naszych,

Bądź uwielbiony przez miłych Tobie Patriarchów,

Bądź uwielbiony  przez wybrańców Twoich - Proroków,

Bądź uwielbiony przez rozesłanych na cały świat Apostołów.

 

Bądź uwielbiony za Twe nad nami Miłosierdzie,

Bądź uwielbiony za odnowienie w nas Twojej Ikony,

Bądź uwielbiony  za Twoją opiekę nad nami,

Bądź uwielbiony za darowanie nam Syna Twojego.

 

Bądź uwielbiony w zstąpieniu Ducha Twojego, Władcy i Ożywiciela,

Bądź uwielbiony w Twoim Kościele,

Bądź uwielbiony bo Duch Twój zapalił ogień miłości,

Bądź uwielbiony bo wraz z Nim wołamy do Ciebie: Abba - Ojcze.

Uwielbiajmy Boga, Stwórcę naszego, teraz i na wieki!

 

Kondak 6

Krzyż postawiłeś pośrodku ziemi jako nowe drzewo Życia. Każdy kto nań popatrzy i skryje się w jego cieniu, żyć będzie. Cierpieniem i ofiarą otwierasz nam niebo, abyśmy wszyscy się tam znaleźli i śpiewali: Alleluja!

Ikos 6

Ludzie słabi i grzeszni ulegają podszeptom diabelskim, ale wybawia ich, Boże, Twoja ojcowska dłoń. Wielu odpowiedziało na Twe wezwanie i obciążeni własnymi krzyżami idą drogą zbawienia za Twoim Synem na swą Golgotę. Wielu zaświadczyło przed światem o prawdzie słów Twoich, pieczętując świadectwo własną krwią. Z całymi zastępami Twoich świadków i ja nędzny w jednym chórze śpiewam:

 

Bądź uwielbiony krwią wszystkich Męczenników,

Bądź uwielbiony łzami i potem Wyznawców,

Bądź uwielbiony gorliwością Apostołów i Ewangelistów,

Bądź uwielbiony cierpieniami wszystkich Twoich dzieci.

 

Bądź uwielbiony odwagą świętych Biskupów,

Bądź uwielbiony przez obrońców Ortodoksji,

Bądź uwielbiony posługą gorliwych Kapłanów,

Bądź uwielbiony służbą świętych Diakonów.

 

Bądź uwielbiony w prześladowaniach Twoich wyznawców,

Bądź uwielbiony w doświadczeniach i ranach,

Bądź uwielbiony w cierpieniach i chorobach,

Bądź uwielbiony we wszystkich krzyżach naszego życia.

Uwielbiajmy Boga, Stwórcę naszego, teraz i na wieki!

 

Kondak 7

Łudzi świat swoim czarem i kolorami, które szybko tracą swój blask. Nie na nim jest cel naszej drogi, dlatego tak szybko po kwiatach zawiązuje się owoc i dojrzewając opada. To co wczoraj było zielone, jutro w popiół się rozsypie, a to co młode, będzie stare. Wielu przeto wzgardziło mamieniem światowym i upodabniając się już tu na ziemi do Aniołów, śpiewa: Alleluja!

Ikos 7

Mało kto uświadamia sobie dzisiaj, że aby pójść za Tobą, trzeba wszystko zostawić co materialne i przemijające, a pragnąć tego co wieczne. Jakże wspaniałe jest życie na ziemi zatopione całkowicie w Tobie. Jakże zaszczytna to służba w Twoich orszakach, w Twojej zbroi: w hełmie zbawienia, z mieczem modlitwy nieustannej w dłoni i przepasani gotowością głoszenia Dobrej Nowiny. Bo walka nasza nie jest z ciałem i krwią, ale z duchami złości i przewrotności, z duchami śmierci i ciemności, które są w przestworzach. Wdzięczni za łaskę mniszego powołania zanosimy ze wszystkimi mnichami ten oto hymn wdzięczności:

Bądź uwielbiony przez niezliczone zastępy Przepodobnych Ojców,

Bądź uwielbiony w czcigodnych Starcach przemienionych Twoim światłem,

Bądź uwielbiony w duchowych przewodnikach zbawienia,

Bądź uwielbiony w żywych Twoich kiwotach.

 

Bądź uwielbiony przez świętych Posłuszników,

Bądź uwielbiony przez wytrwałych Postników,

Bądź uwielbiony przez pokornych Bezmowników,

Bądź uwielbiony przez trudy i czuwania Pustelników.

 

Bądź uwielbiony w postach i czuwaniach,

Bądź uwielbiony w czystości, ubóstwie i pracy,

Bądź uwielbiony w posłuszeństwie i radosnym niesieniu Twego jarzma,

Bądź uwielbiony od ludzi żyjących według anielskiego upodobnienia.

Uwielbiajmy Boga, Stwórcę naszego, teraz i na wieki!

 

Kondak 8

Nie można dwom panom służyć, bo jednego będziesz miłował a drugiego nienawidził. Nie można służyć Bogu i mamonie. Tak wielu zapomina o celu życia na ziemi i szuka tu raju. Wielu nawet zaprzedaje dusze swoje księciu tego świata za rozkosze i manowce krótkotrwałe. Pociągnij Ojcze wszystkie Swoje dzieci do Twej Miłości i naucz nas śpiewać: Alleluja!

Ikos 8

Obraz Twój napisany w duszy na chrzcie świętym, zatarty grzechami i posłuszeństwem naszemu wrogowi, racz oczyścić Ojcze. Tak nisko upadamy upodabniając się do nierozumnych stworzeń. Pragniemy służyć Tobie, a wróg nas tak lekko powala i z nas szydzi. Wyzwól nas z jego sideł i złącz w jedną Twoją Rodzinę abyśmy jednym sercem i jedną duszą zawołać mogli:

 

Bądź uwielbiony ustami ssących i niemowląt,

Bądź uwielbiony pierwszym dziecięcym słowem,

Bądź uwielbiony  prostotą i szczerością dzieci,

Bądź uwielbiony przez chłopców i dziewczęta.

 

Bądź uwielbiony w ideałach młodego pokolenia,

Bądź uwielbiony czystą miłością narzeczonych,

Bądź uwielbiony ofiarną miłością małżonków,

Bądź uwielbiony w miłości rodziców do swych dzieci.

 

Bądź uwielbiony gdy jesień życia nadchodzi,

Bądź uwielbiony gdy krzyż staje się bardzo ciężki,

Bądź uwielbiony w samotności i nocach nieprzespanych,

Bądź uwielbiony w ostatniej godzinie ziemskiej i ostatnim oddechu.

Uwielbiajmy Boga, Stwórcę naszego, teraz i na wieki!

 

Kondak 9

Pełna jest ziemia Twojej chwały, Boże Ojcze Wszechmogący. Tyś napełnił ziemię, powietrze i wodę niezmiernym bogactwem wszelkiego stworzenia. Ty otwierasz Swą rękę i wszystko co żyje wychwala Twą dobroć i wspaniałość i śpiewa swym życiem: Alleluja!

Ikos 9

Radością napełniasz krańce ziemi gdy zsyłasz Swego Ducha i odnawiasz jej oblicze. Nie potrafi człowiek wyśpiewać Twojej wspaniałości, którą ukryłeś w zwierzętach małych i wielkich. Wdzięczni jesteśmy że uczyniłeś to wszystko by człowiekowi służyło i by człowiek był prawdziwą koroną stworzenia. Przyjmij więc z serc ludzkich ten hymn wdzięczności:

 

Bądź uwielbiony od wszelkich zwierząt małych i wielkich,

Bądź uwielbiony w ogromie wieloryba,

Bądź uwielbiony przez ryby i wszystkie morskie potwory,

Bądź uwielbiony przez wszystko co żyje w wodach.

 

Bądź uwielbiony od służących nam zwierząt domowych,

Bądź uwielbiony przez bogactwo zwierząt leśnych,

Bądź uwielbiony przez wszystko co żyje na ziemi i pod ziemią,

Bądź uwielbiony przez wszystkie zwierzęta dzikie.

 

Bądź uwielbiony w kolorach i bogactwie ptactwa w powietrzu,

Bądź uwielbiony codziennym jego śpiewaniem,

Bądź uwielbiony za Twoją troskę o najmniejszego robaczka.

Bądź uwielbiony przez wszystko, co zawiera pierwiastek życia.

Uwielbiajmy Boga, Stwórcę naszego, teraz i na wieki!

 

Kondak 10

Siłę i Moc, Potęgę i Majestat objawiasz, Boże, w siłach przyrody. Jakże maleńki wydaje się nasz rozum, który pragnie przeniknąć Twoje tajemnice. Jakże głupimi wydają się być mędrcy i badacze, którzy chcą wedrzeć się w swej pysze w to, co zakryłeś przed mądrymi i wielkimi tego świata. Objawiasz je zaś pokornym i maluczkim, którzy z zachwytem nad całym światem stworzonym śpiewają: Alleluja!

Ikos 10

Świat przepełniony jest Twoją niepojętą Miłością do Twoich stworzeń. Trzeba wielkiej pokory aby odnaleźć Cię w żywiołach przez Ciebie stworzonych. Trzeba zniżyć się do ziemi, by czuć jej zapach i stanąć bosą nogą by dotknąć jej ciepła. Schylamy kornie nasze głowy przed Twoją Potęgą i najwyższą Mądrością. Racz przyjąć przeto ten śpiew wdzięczności:

 

Bądź uwielbiony w żywiołach świata przez Ciebie stworzonych,

Bądź uwielbiony w świetle błyskawic, w grzmotach i gromach,

Bądź uwielbiony w wichrach i nawałnicach,

Bądź uwielbiony w śnieżnej zawiei i ryku oceanów.

 

Bądź uwielbiony przez wodę i ogień,

Bądź uwielbiony w rosach, szronach, mgłach i upałach,

Bądź uwielbiony w lodach i mrozach,

Bądź uwielbiony przez światło i ciemności.

 

Bądź uwielbiony w chmurach gradowych i jasnych obłokach,

Bądź uwielbiony światłem zorzy polarnej i łukiem tęczy,

Bądź uwielbiony świtem poranka i zachodami słońca,

Bądź uwielbiony od zachwyconych Twymi cudami wszystkich ludzi.

Uwielbiajmy Boga, Stwórcę naszego, teraz i na wieki!

 

Kondak 11

Trawy i drzewa, kwiaty i owoce, cała ziemia wraz z wodami śpiewa na Twoją chwałę i cześć Ci oddaje. O wszystkim pamięta Twa Opatrzność i nic nie zginie bez Twej woli. A wszystko to dałeś człowiekowi by mu służyło i aby nieustannie za to śpiewał z wdzięczności: Alleluja!

Ikos 11

Uczyniłeś tak piękny świat pełen Twych śladów, naznaczony Twoją Miłością. Góry okryłeś śniegami a ziemię kobiercem zielonym z drzew, traw i kwiatów. Źródła kierujesz do strumieni, które w rzekach bieg swój kończą i nawadniając ziemię wracają do morza. Poją swymi wodami wszystko, co żyje i wracają tam, skąd przybyły. Jakże cudne są dzieła Twe, Władco, woła moje serce a usta wyśpiewują te słowa radości:

 

Bądź uwielbiony w potędze gór i lodowców,

Bądź uwielbiony w poszumie lasów i w falach łąk zielonych,

Bądź uwielbiony w przebarwnych kobiercach kwiatów i płatkach śniegu,

Bądź uwielbiony w maleńkim kwiatku, co rośnie na skale.

 

Bądź uwielbiony śpiewem pagórków i echem dolin,

Bądź uwielbiony w przepaściach ziemi,

Bądź uwielbiony w rzekach i źródłach,

Bądź uwielbiony w przestworzach oceanów.

 

Bądź uwielbiony na piaskach pustyni i lodach północy,

Bądź uwielbiony na całej ziemi,

Bądź uwielbiony na Wschodzie i na Zachodzie,

Bądź uwielbiony na Północy i Południu.

Uwielbiajmy Boga, Stwórcę naszego, teraz i na wieki!

 

Kondak 12

Wszystko co nam uczyniłeś, Boże, jest drogowskazem do Twego domu. Wszystko przemija i nic na ziemi nie jest trwałe, abyśmy odnajdując tutaj Twoje ślady tęsknili za pełnym Pięknem i Szczęściem, które jest tylko w Tobie. Szatan w zawiści o nasze szczęście skaził ziemię swym jadem, lecz zostało Twoje stworzenie wyzwolone z jego niewoli Ofiarą Syna Twego i woła w radości: Alleluja!

Ikos 12

Złączeni wszyscy w jeden chór uwielbienia kornie chylimy przed Twoją Ojcowską dobrocią nasze serca i czoła za to, że uczyniłeś nas niewiele mniejszymi od Twych Aniołów. Sławą i czcią nas uwieńczyłeś i wszystko położyłeś pod nasze stopy.  Wydałeś za nas Swojego Jednorodzonego Syna, abyśmy podnosząc zawstydzone czoło, obmyte we Krwi Zbawiciela, wołali do Ciebie: Abba - Ojcze! Już nie zastęp niewolników, ale dzieci Twoich śpiewa Ci z radości:

 

Bądź uwielbiony Boże Ojcze Wszechmogący,

Bądź uwielbiony Ojcze, Synu i Przenajświętszy Duchu,

Bądź uwielbiony Stwórco wszystkiego co widzialne i niewidzialne,

Bądź uwielbiony Władco czasów, galaktyk, państw i narodów.

 

Bądź uwielbiony Boże, w Trójcy Jednoistotnej i Niepodzielnej,

Bądź uwielbiony Boże święty i niepojęty,

Bądź uwielbiony Boże mocny, dzierżący świat w swym ręku,

Bądź uwielbiony Boże Nieśmiertelny i Wieczny.

 

Bądź uwielbiony Boże ludzi miłujący,

Bądź uwielbiony Boże grzechy nasze przebaczający,

Bądź uwielbiony Boże, Sędzio żywych i umarłych,

Bądź uwielbiony Boże, w niebie Twoim na wszystkie Swe dzieci oczekujący.

Uwielbiajmy Boga, Stwórcę naszego, teraz i na wieki!

 

Kondak 13

Żaden rozum nawet najbystrzejszy nie przeniknie Twych dróg i zamysłów. Przyjmij więc od pokornych naszych serc ten hymn uwielbienia jak kroplę rosy na Twojej rajskiej łące i jak ziarenko piasku w przestworzach Twoich oceanów. Jak nie zapominasz o najmniejszym robaczku, tak racz przyjąć i ten nasz głos i niech dołączony zostanie do głosu anielskich zastępów. Niech stanie się miłą Tobie wonią, jak dym kadzidła miłości i naszej ku Tobie dziecięcej ufności. Złącz nas wszystkich Miłością Twoją, zachowaj nas od złego i dozwól na wieki ze wszystkimi świętymi śpiewać Tobie: Alleluja!

 

(Ten kondak śpiewamy trzykrotnie, następnie ikos 1 i kondak 1)

 

W skrusze serca i głowy swe skłoniwszy, do Zbawcy módlmy się.

Hospody pomiłuj!

 

Boże, Ojcze Wszechmogący, Stwórco Niebios i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Boże niebios i ziemi, Boże Aniołów  i Archaniołów, Boże Cherubinów i Serafinów, Boże wszystkich Potęg niebieskich, Boże, który stworzyłeś człowieka z prochu ziemi aby według Twego obrazu i podobieństwa cieszył się Twoim szczęściem i chwałę nieustanną zanosił do Ciebie swoim życiem. Gdy człowiek posłuchał podszeptu odwiecznego wroga ludzkości i przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, nie pozostawiłeś nas na pastwę naszego wroga, ale odkupiłeś nas Krwią Umiłowanego Syna Twego Jezusa Chrystusa, Zbawcy naszego. Krzyżem Jego Raj otworzyłeś i zesłałeś nam Ducha Twojego Przenajświętszego, który od Ciebie pochodzi, Ojca światłości i który pomaga nam Swym światłem na drogach zbawienia. To On pobudził nas do tej modlitwy dziękczynnej, do tej modlitwy uwielbienia Twego Boskiego majestatu.

Dzięki czynimy Tobie za wszystko coś nam uczynił, Boże, i tylko błagamy o jedną łaskę, nie wydaj Twego dziedzictwa na pastwę wrogów naszych i niech nie bluźni wróg świętemu Imieniu Twemu. Zbaw dziedzictwo Twoje i zachowaj w nas wiarę prawdziwą, bo nie chcemy kłaniać się cudzym bałwanom, kumyrom i demonom, nie chcemy cudzołożyć z obcymi fałszywymi bożkami, lecz całym sercem i na wieki pragniemy tylko Tobie Jedynemu cześć oddawać wraz z całym odkupionym stworzeniem: Ojcu i Synowi i Duchowi Przenajświętszemu, w Trójcy Jednoistotnej i Niepodzielnej, Jedynemu Bogu, Stwórcy i Odkupicielowi naszemu, teraz i zawsze i na wieki wieków.

Amen.

 Monaster, Ujkowice 1999r.


 

Akatyst do Najsłodszego Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa

Kondakion 1

Arcyzwycięski Hetmanie i Boże, piekła pogromco, Ty wybawiłeś nas od wiecznej śmierci, dziękczynne pieśni przynosimy Tobie słudzy przez Ciebie stworzeni. Mając miłosierdzie niewypowiedziane od wszelkich bied wybaw nas, wzywających:

Jezusie Synu Boży zmiłuj się nade mną.

Ikos 1

Boże mocy i Aniołów Stwórco, otwórz mój niedouczony rozum i język dla wychwalania przeczystego Twojego Imienia, jak niegdyś głuchoniememu słuch i język otworzyłeś i ten zawołał:

 

Jezusie przecudny aniołów zadziwienie,

Jezusie mocny prarodziców wybawienie,

Jezusie przesłodki patriarchów uwielbienie,

Jezusie przesławny wiernych umocnienie,

 

Jezusie przeumiłowany proroków wypełnienie,

Jezusie przedziwny męczenników mocy,

Jezusie przecichy mnichów radości,

Jezusie przemiłościwy prezbiteriów słodyczy,

 

Jezusie przemiłosierny poszczących wsparcie,

Jezusie przesłodki przepodobnych rozradowanie,

Jezusie przeczcigodny mądrości żyjących w czystości,

Jezusie przedwieczny grzeszników zbawienie,

Jezusie Synu Boży zmiłuj się nade mną.

 

Kondakion 2

Całunem spowitego syna, jedynaka wdowy na pogrzebanie niesionego wskrzesiłeś, Zbawco, wzruszony łzami matki, okazując jej miłosierdzie, o ludzi miłujący, tak i mnie okaż miłosierdzie i przez grzech obumarłą moją duszę ożyw, aby zaśpiewała Tobie: Alleluja.

Ikos 2

Dar mądrości niepojętej chciał otrzymać Filip, gdy zawołał: Mistrzu, pokaż nam Ojca. Ty zaś mu odpowiedziałeś: Tyle czasu jesteś ze mną a nie poznałeś, że Ojciec we mnie a Ja w Ojcu jestem. Przeto wytrwale i z bojaźnią wzywam Ciebie:

 

Jezusie Boże przedwieczny,

Jezusie Królu przesilny,

Jezusie Władco wielce cierpliwy,

Jezusie Zbawco przemiłosierny,

 

Jezusie Stróżu mój przedobry,

Jezusie oczyść grzechy moje,

Jezusie zgładź wszystkie zbrodnie moje,

Jezusie odpuść nieprawości moje,

 

Jezusie Nadziejo moja, nie zawiedź mnie,

Jezusie Pomocy moja, nie odrzucaj mnie,

Jezusie Stworzycielu mój, nie zapomnij mnie,

Jezusie Pasterzu mój, nie zagub mnie,

Jezusie Synu Boży zmiłuj się nade mną.

 

Kondakion 3

Energią Boską z wysoka Apostołów oblokłeś, o Jezusie, w Jeruzalem na Nią czekających. Przyoblecz i mnie, obnażonego z wszelkiego dobrego dzieła żarem tegoż Świętego Ducha Twojego i pozwól z miłością śpiewać Tobie: Alleluja.

Ikos 3

Fontanną miłosierdzia, przyzywającą do siebie celników, grzeszników i niewiernych jesteś o Jezusie, nie odrzucaj i mnie dzisiaj, do nich podobnego, ale jako mirrę drogocenną przyjmij tę pieśń moją:

 

Jezusie Siło niezwyciężona,

Jezusie Miłosierdzie bez granic,

Jezusie Piękno świetlane,

Jezusie Miłości niewypowiedziana,

 

Jezusie Synu Boga Żywego,

Jezusie obdarz miłością mnie grzesznego,

Jezusie usłysz mnie w bezprawiu poczętego,

Jezusie oczyść mnie w grzechach zrodzonego,

 

Jezusie naucz mnie niepotrzebnego,

Jezusie oświeć mnie ciemnego,

Jezusie oczyść mnie splamionego,

Jezusie na dobrą drogę wyprowadź mnie błądzącego,

Jezusie Synu Boży zmiłuj się nade mną.

 

Kondakion 4

Głębia zwątpień wciągała Piotra, gdy widział w ciele Ciebie, Jezusie, po wodach chodzącego, ale dłoń pomocną otrzymawszy poznał w Tobie prawdziwego Boga i zawołał: Alleluja.

Ikos 4

Historia ślepego siedzącego przy drodze i wołającego za Tobą obok przechodzącym: Jezusie Synu Dawida zlituj się nade mną, gdy przywoławszy go otworzyłeś mu oczy, zachęca mnie do wytrwałego wołania do Ciebie:

 

Jezusie wyżyn niebieskich budowniczy,

Jezusie ziemskiego padołu Odkupicielu,

Jezusie otchłani piekielnych niszczycielu,

Jezusie piękno w stworzeniach Twoich odnawiający,

 

Jezusie duszy mej Pocieszycielu,

Jezusie umysłu mojego oświecenie,

Jezusie serca mojego radości,

Jezusie ciała mojego zdrowie,

 

Jezusie Zbawco mój zbaw mnie,

Jezusie światłości moja oświeć mnie,

Jezusie od męki wszelkiej wybaw mnie,

Jezusie sługę niegodnego wykup mnie,

Jezusie Synu Boży zmiłuj się nade mną.

 

Kondakion 5

Innym stworzeniem nas uczyniłeś przez Boską Krew Twoją, wyzwalając nas od przekleństwa Prawa, Jezusie. Tak samo wyciągnij nas z sieci, w którą smok nas zaplątał przez cielesne pożądliwości, zamysły wszeteczne i ducha omdlałego, wołających do Ciebie: Alleluja.

Ikos 5

Jezusa postać ujrzały dzieci hebrajskie i rozpoznały w Nim Władcę i Stwórcę człowieka. Z gałązkami oliwnymi biegły aby Go uczcić śpiewem: Hosanna. A my taką pieśń Tobie przynosimy:

 

Jezusie Boże prawdziwy,

Jezusie Synu Dawida,

Jezusie Królu przesławny,

Jezusie Baranku bez skazy,

 

Jezusie Pasterzu przedziwny,

Jezusie Ochrono w dzieciństwie moim,

Jezusie Przewodniku w młodości mojej,

Jezusie Pochwało starości mojej,

 

Jezusie Nadziejo w przejściu do wieczności,

Jezusie Żywocie po moim odejściu,

Jezusie Pocieszenie moje na sądzie Twoim,

Jezusie Pragnienie moje nie zawstydź mnie,

Jezusie Synu Boży zmiłuj się nade mną.

 

Kondakion 6

Karmiąc nas Bogiem przepełnioną Nowiną i wypełniając słowa proroków na ziemi objawiłeś się nam Jezusie, z ludźmi na ziemi przebywałeś i grzechy nasze wziąłeś na siebie, a ranami Twoimi uzdrowieni śpiewamy w radości: Alleluja.

Ikos 6

Lśniąc światłem Twojej Prawdy zwyciężyłeś wszelkie biesów knowania w świecie, a idole ich, Zbawco nasz, nie mogąc znieść blasku mocy Twojej w proch runęły. A stworzenia Twoje z ich niewoli wyzwolone wołają do Ciebie:

 

Jezusie Prawdo kłamstwo odganiająca,

Jezusie Światło przewyższające wszelką światłość,

Jezusie Królu zwyciężający wszystkie złe moce,

Jezusie Boże odziany w miłosierdzie,

 

Jezusie Chlebie życia, nasyć mnie głodnego,

Jezusie Źródło mądrości, napój mnie spragnionego,

Jezusie Szato wesela, odziej mnie nagiego,

Jezusie Welonie radości okryj mnie niegodnego,

 

Jezusie Dawco błagających, daj mi łzy nad grzechami moimi,

Jezusie Celu poszukujących, odszukaj duszę moją,

Jezusie otwierający pukającym, otwórz serce moje zatwardziałe,

Jezusie Odkupicielu grzeszników, oczyść nieprawości moje,

Jezusie Synu Boży zmiłuj się nade mną.

 

Kondakion 7

Łagodną Owieczką na zabicie prowadzoną i Barankiem bez skazy bezgłośnym wobec strzygących stałeś się dla nas, Jezusie, aby odkryć od wieków zakrytą tajemnicę i jako Bóg powstać z grobu, i w chwale na niebiosa wstąpić, aby i nas ze sobą podźwignąć, którzy śpiewamy Tobie: Alleluja!

Ikos 7

Miłosierny Stworzyciel objawił się nam, wspaniałość ukazując stworzenia. Przyjął ciało z Dziewicy za sprawą Ducha Świętego, z grobu pieczęci nie naruszając zmartwychwstał   i do Apostołów przez drzwi zamknięte wszedł z ciałem. Dlatego cud ten podziwiając śpiewamy:

 

Jezusie Słowo niepojęte,

Jezusie Słowo myślą nieobjęte,

Jezusie Mocy niedostępna,

Jezusie Mądrości niedocieczona,

 

Jezusie Boskości nieopisana,

Jezusie Panowanie niezliczone,

Jezusie Królestwo niezwyciężone,

Jezusie Władztwo bez końca,

 

Jezusie Mocy najwyższa,

Jezusie Władzy wieczna,

Jezusie Stwórco mój ubogać mnie,

Jezusie Odkupicielu mój wybaw mnie,

Jezusie Synu Boży zmiłuj się nade mną.

 

Kondakion 8

Niepojęte wcielenie Boga oglądając stańmy się obcy marności światowej i umysł w stronę Boskości skierujmy. Po to Bóg zstąpił na ziemię, aby nas na niebiosa zaprowadzić, śpiewających Jemu: Alleluja.

Ikos 8

O Słowo, królestwa niebios nie opuszczające i na ziemskim padole z nami mieszkające, dobrowolną śmierć na krzyżu za nas przyjmując, śmiercią swoją naszą śmierć podeptałeś a Swoim Zmartwychwstaniem życie darowałeś śpiewającym:

 

Jezusie Słodyczy serca,

Jezusie Mocy ciała,

Jezusie Światłości duszy,

Jezusie Bystrości rozumu,

 

Jezusie Radości sumienia,

Jezusie Nadziejo poznana,

Jezusie Pamięci przedwieczna,

Jezusie Pochwało z wysoka,

 

Jezusie Chwało moja najwznioślejsza,

Jezusie Dążenie moje nie odrzucaj mnie,

Jezusie Pasterzu mój odnajdź mnie,

Jezusie Miłosierny zbaw mnie,

Jezusie Synu Boży zmiłuj się nade mną.

 

Kondakion 9

Przenajświętsze Imię Twoje, Jezusie, na niebiosach sławią nieustannie anielskie chóry: Święty, Święty, Święty, śpiewając, a my grzeszni na ziemi nieczystymi ustami razem z nimi wołamy: Alleluja.

Ikos 9

Retorzy słów wielu jako ryby bezgłośne są wobec Ciebie  Jezusie Zbawco nasz. Nie potrafią bowiem powiedzieć, jak Bogiem niezmiennym i jednocześnie Człowiekiem prawdziwym jesteś. My tajemnicę tę podziwiając śpiewamy wiernie:

 

Jezusie Boże przedwieczny,

Jezusie Królu królujących,

Jezusie Władco panujących,

Jezusie Sędzio żywych i umarłych,

 

Jezusie Nadziejo pozbawionych nadziei,

Jezusie Pocieszenie płaczących,

Jezusie Chwało ubogich,

Jezusie nie osądź mnie według dzieł moich,

 

Jezusie oczyść mnie przez miłosierdzie Twoje,

Jezusie odsuń ode mnie zwątpienie moje,

Jezusie oświeć myśli serca mego,

Jezusie daj mi pamięć o końcu żywota mojego,

Jezusie Synu Boży zmiłuj się nade mną.

 

Kondakion 10

Słońce niezachodzące zbawienie niosące światu, Wschodzie Wschodów, do ciemnego Zachodu natury naszej przyszedłeś,   uniżając się aż do śmierci krzyżowej; dlatego wywyższone zostało Imię Twoje ponad wszelkie imię i od wszystkich niebiańskich i ziemskich istot na kolanach klęczących, słyszysz wołanie: Alleluja.

Ikos 10

Święty Królu przedwieczny Pocieszycielu, Chryste prawdziwy, oczyść nas od wszelkiej zmazy, jak oczyściłeś dziesięciu trędowatych i uzdrów nas, jak uzdrowiłeś miłującą pieniądze duszę Zacheusza celnika, abyśmy ze wzruszeniem śpiewali Tobie:

 

Jezusie Skarbie nieprzemijający,

Jezusie Bogactwo nieobjęte,

Jezusie Pokarmie umacniający,

Jezusie Napoju niewyczerpany,

 

Jezusie Szato ubogich,

Jezusie Opiekunie wdów i sierot,

Jezusie Obrońco pokrzywdzonych,

Jezusie Pomocy utrudzonych,

 

Jezusie Nauczycielu pielgrzymów,

Jezusie Sterniku pływających,

Jezusie Porcie bezpieczny żeglujących,

Jezusie Ratunku tonących,

Jezusie Synu Boży zmiłuj się nade mną.

 

Kondakion 11

Tobie przynoszę ja niegodny pienia pochwalne i wzywam Ciebie jak Kananejka: Jezusie ulituj się nade mną. Nie córkę bowiem lecz ciało mam mękami srogimi opętane i żądzą palone,   i uzdrowienie daruj wzywającemu Ciebie: Alleluja.

Ikos 11

Udzielasz światła w ciemnościach głupoty siedzącym, o Światłości odwieczna. Prześladujący Ciebie przedtem Paweł,   Boskiego głosu siłę słysząc, duchową mocą rozjaśniony został.   Tak i moje ciemne źrenice duszy oświeć mówiącego:

 

Jezusie Królu mój mocny,

Jezusie Boże mój przesilny,

Jezusie Władco mój nieśmiertelny,

Jezusie Stwórco mój przesławny,

 

Jezusie Nauczycielu mój przedobry,

Jezusie Pasterzu mój szczodry,

Jezusie Władco mój przemiłościwy,

Jezusie Zbawco mój przemiłosierny,

 

Jezusie rozświeć moje zmysły pożądaniami ściemnione,

Jezusie uzdrów ciało moje grzechami poranione,

Jezusie oczyść mój umysł od myśli marnych,

Jezusie ochroń serce moje od żądz nieprawych,

Jezusie Synu Boży zmiłuj się nade mną.

 

Kondakion 12

Wszystkich długów umorzycielu Jezusie, łaskę mi podający, przyjmij mnie skruszonego, jak przyjąłeś kiedyś Piotra, który Ciebie zdradził i wezwij mnie ogarniętego zwątpieniem, jak niegdyś Pawła, prześladującego Ciebie i usłysz mnie wołającego: Alleluja.

Ikos 12

Z wiarą opiewając Twoje wcielenie wychwalamy Ciebie wszyscy i wierzymy razem z Tomaszem, że Władcą i Bogiem naszym jesteś, siedzący po prawicy Ojca, Który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych. Wówczas zalicz mnie do stojących po prawicy Twojej i pozwól śpiewać:

 

Jezusie Królu przedwieczny miłością Twoją obdarz mnie,

Jezusie Kwiecie wonny zapachem Twoim napełnij mnie,

Jezusie Żarze miłości rozgrzej mnie,

Jezusie Świątynio przedwieczna ukryj mnie,

 

Jezusie Szato światłości ozdób mnie,

Jezusie Bisiorze drogi odziej mnie,

Jezusie Kamieniu szlachetny prześwietl mnie.

Jezusie Słońce Prawdy oświeć mnie,

 

Jezusie Światłości najświętsza Swoim blaskiem napełnij mnie,

Jezusie Lekarzu od boleści duszy i ciała ulecz mnie,

Jezusie Wybawco z rąk przeciwnika wyrwij mnie.

Jezusie od ognia nieugaszonego i innych wiecznych mąk wybaw mnie,

Jezusie Synu Boży zmiłuj się nade mną.

 

Kondakion 13

Żywe Słowo Boga!

Szczodry i przesłodki Jezusie!

Przyjmij teraz tę małą modlitwę naszą,

jak przyjąłeś niegdyś wdowie dwa grosze

i ochroń dziedzictwo Twoje

od wrogów widzialnych i niewidzialnych,

od napaści obcych, od chorób i głodu,

od wszelkiego smutku i śmiercionośnej rany

i od nadchodzącej męki

wybaw wszystkich śpiewających Tobie: Alleluja.

 

(Ten kondak śpiewamy trzykrotnie, następnie ikos 1 i kondak 1)

 

W skrusze serca i kolana swe skłoniwszy do Zbawcy módlmy się:

Wszyscy:

Kyrie elejson (3x)

 

Modlitwa

Do Najsłodszego Zbawiciela Naszego Jezusa Chrystusa

 Władco i Boże nasz, Jezu Chryste, z niewypowiedzianej Twojej miłości do ludzi, gdy nadeszła pełnia czasów oblokłeś się w ciało z Maryi Dziewicy, by dokonać sławnego dzieła Odkupienia, aby wyrwać nas z niewoli wroga.

Wyzwoleni słudzy Twoi, Władco, w hymnach Cię chwalimy, bo przez Ciebie Ojca poznajemy, błogosławimy Ciebie, Ducha Przenajwiętszego na świat od Ojca nam zsyłającego i oddajemy pokłon Świętej Twojej Rodzicielce, Służebnicy Boskiego Wcielenia.

Wychwalamy zastępy Twoich wojsk niebieskich nieustannie sławiących i opiewjących Twój Majestat. Błagamy o wstawiennictwo Poprzednika Twego Jana, który Ciebie, Władco, chrzcił w Jordanie. Czcimy zapowiadających przyjście Twoje Proroków i szanujemy Twoich świętych Apostołów. Uroczyście czcimy męstwo Męczenników,wychwalamy czystość Twych Kapłanów, oddajemy pokłon rzeszom Mnichów przepodobnych i cały zastęp świętych Twoich wychwalamy.

Taką liczną rzeszę nieobjętą wzrokiem i rozumem posiadając przed Obliczem Twoim, błagania za nas zanoszącą przed łaskawy i niebieski Tron Chwały Twojej, mają w niebie słudzy Twoi, na ziemi żyjący. Dla ich modlitw popatrz miłosiernym okiem na przewiny nasze i daruj nam wszystkim z grzechów oczyszczenie i udział w radości Twoich świętych.

Przez łaski i szczodroty Twego miłosierdzia, albowiem błogosławiony jesteś na wieki wieków. Amen.


 

AKATYST do Ducha Świętego

Kondak 1

Adam z prochu ziemi utworzony, marna glina i popiół, do życia powstał, Duchem Twym Najświętszym ożywiony i widząc chwałę Twoją i wszechmoc, z niepojętej dla niego radości za dar życia, zawołał do Stwórcy swego: Alleluja!

 

Ikos 1

Brzemię grzechów naszych nas przygniata, lecz nauczeni przez Ciebie, Duchu Najświętszy, Władco i Ożywicielu, Dawco wszelkiego życia, z ufnością przybiegamy przed Twój Majestat i kornie prosimy : Duchu Najświętszy otwórz usta nasze, by wielkie dzieła Twoje w tym oto hymnie wyśpiewać:

 

Duchu Najświętszy, Władco wszelkiego stworzenia,

Duchu Najświętszy, Dawco życia,

Duchu Najświętszy, odnawiający oblicze ziemi,

Duchu Najświętszy, ożywiający Swym tchnieniem.

 

Duchu Najświętszy, Skarbnico dobra wszelakiego,

Duchu Najświętszy, Przyczyno życia naszego,

Duchu Najświętszy, Źródło życie toczące,

Duchu Najświętszy, Tchnienie Swoje od stworzeń zabierający.

 

Duchu Najświętszy, unoszący się nad wodami mnogimi,

Duchu Najświętszy, wypełniający świat istotami żywymi,

Duchu Najświętszy, nad wysuszonymi szkieletami życiem wiejący,

Duchu Najświętszy, zmartwychwstanie nam obiecujący.

Uwielbiony bądź Duchu Przenajświętszy teraz i na wieki!

 

Kondak 2

Chwałę należną Jedynemu Bogu ośmielam się wyśpiewać grzesznymi ustami i za anielskimi chórami uwielbiać Ciebie, Boże, wraz z Synem i Przenajświętszym Duchem. Ducha od Ciebie pochodzącego zesłałeś przez Syna na Apostołów, którzy zdumieni szumem i ogniem wołali: Alleluja!

 

Ikos 2

Drżyj piekło opustoszone! Zbawiciel nasz, Jezus Chrystus, powstał z grobu i dziesiątego dnia po swoim Wniebowstąpieniu zesłał na przestraszonych Rybaków Ducha Odwagi i Mocy, Ducha od Ojca pochodzącego. Oni zaś zgromadzeni wraz z Maryją Przeczystą i niewiastami w Wieczerniku śpiewali:

 

Duchu od Ojca Przedwiecznego pochodzący,

Duchu jedną naturę z Ojcem mający,

Duchu z Ojcem i Synem wszystko stwarzający,

Duchu odwagą bojaźliwych napełniający.

 

Duchu, Tyś palcem Ojcowskiej prawicy,

Duchu, Tyś wypełnienie Ojca obietnicy,

Duchu, Światło Prawdy odwiecznej,

Duchu, Tchnienie Ojca i Syna.

 

Duchu, Skarbnico Dobra wszelakiego,

Duchu, Stróżu i Przewodniku Kościoła Twego,

Duchu, Twój Kościół uświęcający,

Duchu, wszelkie herezje niszczący.

Uwielbiony bądź Duchu Przenajświętszy teraz i na wieki!

 

Kondak 3

Egipskie bałwany na ziemię upadły przed potęgą Ducha Twego, gdy Syn Twój w widzialnej, ludzkiej postaci stanął na tej ziemi. Raduje się stworzenie wyzwolone z diabelskiej niewoli, uwielbia Ducha Przenajświętszego, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, i śpiewa Tobie: Alleluja!

 

Ikos 3

Faraon duchowy utonął w morzu swojej nienawiści do Boga i Jego stworzeń, którą tak obficie wylewa na świat. Zwyciężony został łaską Ducha Bożego, która obficie została nam dana i powaliła jego królestwo. Gdzie wzmaga się grzech, tam jeszcze obficiej rozlewa się łaska Ducha Świętego, abyśmy obmyci łzami żalu z radością wołali:

 

Duchu wraz z Ojcem i Synem Współistotny,

Duchu wraz z Ojcem i Synem niepodzielny,

Duchu, Boże Najświętszy i niepojęty,

Duchu Przedziwny, po trzykroć święty.

 

Duchu przez wszelkie życie bądź pochwalony,

Duchu Najświętszy, bądź uwielbiony,

Duchu we wszystkim działający,

Duchu wszystko uświęcający.

 

Duchu w Trójcy Najświętszej wielbiony,

Duchu w znaku Krzyża na nasze ramiona kładziony,

Duchu, miłością Osoby Trójcy zespalający,

Duchu swą Miłość na świat wylewający.

Uwielbiony bądź Duchu Przenajświętszy teraz i na wieki!

 

Kondak 4

Godzien jesteś Władco i Boże nasz odebrać chwałę i cześć, uwielbienie i dziękczynienie za wszystkie dary Ducha Twego Przenajświętszego, który w czasie przez Ciebie wyznaczonym mówił do nas przez proroków. Napełnieni Jego światłem i mocą duchową z nieba wołamy: Alleluja!

 

Ikos 4

Huraganem łamiącym drzewa i grzmotem kruszącym skały, słupem ognia i obłokiem, wodą ze skały i uniesieniem Proroków byłeś dla starego Izraela, Najświętszy Duchu. Wstępując w śmiertelne ciała Proroków mówiłeś, Duchu, ich ustami i patrzyłeś na lud grzeszny ich oczami. Zapowiadałeś mające nastąpić Boże zmiłowanie, karę na opornych i łaskę dla skruszonych w sercu. Ostatni z proroków, Jan, syn Zachariasza, wyprowadzony przez Ciebie na pustynię aby przygotował drogę Nadchodzącemu, oświecony Twym światłem zawołał:

 

Duchu Najświętszy, Proroków napełniający,

Duchu Najświętszy, przez usta Proroków przemawiający,

Duchu Najświętszy, Mowo wieloraka,

Duchu Najświętszy, dar języków zsyłający.

 

Duchu, jedno tchnienie Ojca i Syna,

Duchu, usta nasze otwierający,

Duchu, język nasz do chwały Bożej poruszający,

Duchu, do żalu serdecznego grzeszników przywodzący.

 

Duchu Najświętszy, Proroków namaszczenie,

Duchu Najświętszy, Oliwo balsamiczna na uzdrowienie,

Duchu Najświętszy, Pocieszycielu oczekiwany,

Duchu Najświętszy, duszy mojej umiłowanie.

Uwielbiony bądź Duchu Przenajświętszy teraz i na wieki!

 

Kondak 5

Idzie przez wieki Twój Kościół, ożywiany i kierowany Duchem

  Twoim, Ożywicielem. Ten Duch przenika wszystko, wypala plewy i oczyszcza złoto w piecu utrapienia. Rozpala Miłość w sercach ludzi i pobudza nas do ustawicznego śpiewania Tobie: Alleluja!

 

Ikos 5

Języki ogniste zstąpiły w dniu Pięćdziesiątnicy na Apostołów zamkniętych w Wieczerniku z obawy przed Żydami. Ogień Bóstwa zstąpił na ziemski proch i nie spalił go, lecz rozgrzał nowym zapałem i rozniecił wątłą nadzieję. Już nie zastraszeni i wylękli przed ulicznym motłochem, ale obalający pogańskie trony i imperia, łowiący w duchowe sieci serca ludzi poruszonych Twym Tchnieniem, śpiewali:

 

Duchu Najświętszy, Ogniu niebieski,

Duchu Najświętszy, w językach ognia na Apostołów schodzący,

Duchu Najświętszy, grzechy całego świata wypalający,

Duchu Najświętszy, kamienne serca roztapiający.

 

Duchu Ogniu, rozgrzej mnie zziębniętego,

Duchu Żarze, rozpal mnie chłodnego,

Duchu Węglu płonący, oczyść mnie brudnego,

Duchu Płomieniu, do chwały Bożej zagrzej mnie obojętnego.

 

Duchu Gromie z jasnego nieba, demony rażący,

Duchu Piorunie, gniew Boży na sługi diabelskie rzucający,

Duchu Żarze świętości,

Duchu Ogniu czystości.

Uwielbiony bądź Duchu Przenajświętszy teraz i na wieki!

 

Kondak 6

Krzywe drogi nasze po których chodzimy czynisz prostymi i wiedziesz nas do celu. Nie niszczysz naszej kruchej ludzkiej natury, ale blaskiem Twej potęgi oświetlasz nasze życie, aby w jego promieniach zaśpiewali wszyscy: Alleluja!

 

Ikos 6

Ludzie na ziemi pokochali ciemność, bo uczynki ich pochodziły z zamroczonej duszy. Kto pokochał grzech pokocha też i ciemności, aby nie wyszły na jaw jego uczynki. My jednak naznaczeni Pieczęcią Twego Daru, o Najświętszy Duchu Blasku, Duchu Światłości Wiekuistej, szukamy Twego ożywiającego światła i prosząc o oświecenie wołamy:

 

Duchu Blasku Światła Wiecznego,

Duchu Słońce sprawiedliwości,

Duchu Światłości najświętsza,

Duchu Jasności od wszelkiego światła jaśniejsza.

 

Duchu, naszych zmysłów oświecenie,

Duchu, dróg naszych ciemnych rozświetlenie,

Duchu, największe ciemności prześwietlający,

Duchu, ku Twemu światłu narody pociągający.

 

Duchu Najświętszy, oświeć mnie nędznego,

Duchu Najświętszy, przyjmij mnie grzesznego,

Duchu Najświętszy, przepędź ducha ciemności,

Duchu Najświętszy, Ty rozświetlisz naszą drogę do wieczności.

Uwielbiony bądź Duchu Przenajświętszy teraz i na wieki!

 

Kondak 7

Łamią się drzewa martwe, nie dające owocu w obliczu oczyszczającego przejścia Twego Najczystszego Ducha. On wieje kędy chce, a podmuch gwałtowny Jego obecności rozmiata plewy i śmieci, kruszy skały i łamie cedry i tysiącletnie dęby. Gromadzi chmury burzowe i przejaśnia niebo nad naszymi głowami, aby zaśpiewać radosne: Alleluja!

 

Ikos 7

Miłość przedwieczną rozlałeś Duchu Najświętszy w tych, co Ciebie szukają, Miłość łagodną i przynaglającą do ciągłego szukania Ciebie i tęsknoty za Twoją Obecnością. Wywiej z serc naszych ospałość i wszelki odór diabelski, a oczyszczeni wszyscy jednogłośnie śpiewać będziemy:

 

Duchu, Wichrze z niebios zstępujący,

Duchu, wody w czasie stwarzania od ziemi oddzielający,

Duchu, Wichrze i Ogniu Eliasza w Niebo porywający,

Duchu, w powiewie wiatru na Apostołów schodzący.

 

Duchu, rozwiej w wierze zwątpienia,

Duchu, oczyść i ulecz serca zatrute,

Duchu, wywiej z nas myśli nieczyste,

Duchu, Wietrze łagodny, pragnienie duszy mojej.

 

Duchu, Wschodni Wichrze, morze grzechu rozdzielający,

Duchu, grzech świata zatapiający,

Duchu, łagodny Powiewie w którym Bóg ziemię odwiedza,

Duchu, bez którego nie może żyć moja dusza.

Uwielbiony bądź Duchu Przenajświętszy teraz i na wieki!

 

Kondak 8

Najtęższe umysły rozum przed Tobą potraciły, bo nawet wyjaśnić nie mogą, jak to Ogień Bóstwa zstąpił w łono Dziewicy i ono poczęło. Zamilkli wszyscy badacze na widok Twych cudów! Ci zaś, którzy nie roztrząsają, lecz w pokorze przyjmują Twoje nakazy, otrzymują od Ciebie łaskę poznania tajemnic ukrytych przed „mądrymi tego świata” i w zachwycie wołają: Alleluja!

 

Ikos 8

Otrzymujemy łaskę po łasce, o Skarbnico Dobra wszelakiego.  Rozlewasz na nas Swe dary siedmiorakie i Mądrość Bożą zaszczepiasz w naszych umysłach, byśmy mądrzy Tobą nieustannie Cię uwielbiali:

 

Duchu, Mądrości Odwieczna,

Duchu, Rozumie wszechświata,

Duchu, Darze darmo dawany,

Duchu, Mądrości stoły dla nas zastawiająca.

 

Duchu Mądrości, naucz mnie głupiego,

Duchu Mądrości, wejdź do serca mego,

Duchu Mądrości, karć mnie pysznego,

Duchu Mądrości, uczyń trwałe mieszkanie z serca mojego.

 

Duchu Mądrości, z ust Bożych wychodzący,

Duchu Mądrości, świat cały nauczający,

Duchu Mądrości, wszystkich do Siebie przyzywający,

Duchu Mądrości, w sercach pokornych stale mieszkający.

Uwielbiony bądź Duchu Przenajświętszy teraz i na wieki!

 

Kondak 9

Przemija chwała tego świata i wali się budowla bez Boga wznoszona. Mól niszczy, rdza zjada, złodziej kradnie i ogień trawi to wszystko, co tak zapobiegliwie człowiek sobie zgromadził. A wszystko to proch i marność, śmieci i gnój. Trzeba odwagi i męstwa, aby to porzucić i zanucić pieśń wyzwolonych dzieci Bożych: Alleluja!

 

Ikos 9

Radość i szczęście odczuwa dusza wyzwolona z sideł materii, w  którą diabeł zaplątuje nasze serca. Szczęśliwi ludzie nad którymi materia nie zapanowała. Duch Męstwa napełnia ich serca, a oni w wieńcach zwycięzców śpiewają Mu pieśń:

 

Duchu Najświętszy, Dawco siedmiu darów,

Duchu Najświętszy, Męstwo Męczenników,

Duchu Najświętszy, Odwago prześladowanych,

Duchu Najświętszy, Śmiałości Wyznawców.

 

Duchu, odwagą napełnij serce moje,

Duchu, męstwem wzmocnij mnie bojaźliwego,

Duchu, śmiałością wesprzyj mnie tchórzliwego,

Duchu, umocnij mnie zastraszonego.

 

Duchu, Prawdo Odwieczna,

Duchu, przez prześladowanych za wiarę przemawiający,

Duchu, torturowanych za wiarę męstwem umacniający,

Duchu, przez męstwo nowych świętych rodzący.

Uwielbiony bądź Duchu Przenajświętszy teraz i na wieki!

 

Kondak 10

Służba przed Tobą straszna jest nawet dla Mocy niebieskich, które lica swoje zakrywają skrzydłami stojąc przed Majestatem chwały Twojej. W Miłosierdziu Swoim zsyłasz na nas Ducha Pobożności aby z oczyszczonym sercem, wzniesionym ku Tobie umysłem i przemienionym Duchem Twoim Świętym naszym śmiertelnym ciałem, śpiewać na wieki: Alleluja!

 

Ikos 10

Śmiały przystęp do Boga gotujesz nam, Duchu Boże, w twym darze pobożności i przybrania za synów. Przez zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa i w jego świętym Imieniu mamy dostęp do skarbnicy Twoich łask. Zmiłuj się nad tymi, którzy ulegli pokusom diabelskim, wzgardzili swym Ojcem i Stwórcą a kłaniać poczęli się ojcu kłamstwa i dziełom rąk swoich. Natchnij ich serca darem pobożności, aby i oni kiedyś uwielbiali Cię razem z nami:

 

Duchu Boże, darze pobożności,

Duchu Boże, serc naszych radości,

Duchu Boże, w pracy Tyś ochłodą,

Duchu Boże, w skwarze Żywą Wodą.

 

Duchu Najświętszy, wejdź do serca mego,

Duchu Najświętszy, ulecz mnie bezbożnego,

Duchu Najświętszy, wykup mnie w niewolę diabłu zaprzedanego,

Duchu Najświętszy, oczyść mnie zachwaszczonego.

 

Duchu Przeczysty, uczyń Swój przybytek z serca mojego,

Duchu Przeczysty, pobudzaj mnie do dobrego,

Duchu Przeczysty, obmyj mnie zbrukanego,

Duchu Przeczysty, szatą radości okryj mnie nagiego.

Uwielbiony bądź Duchu Przenajświętszy teraz i na wieki!

 

Kondak 11

Trzeba bardziej bać się Boga niż ludzi. Bójcie się Tego, który mocen jest i ciało i duszę zatracić w ogniu piekielnym, a nie tych, którzy mogą mieć jedynie chwilową władzę nad waszym ciałem zniszczalnym. My napełnieni bojaźnią Twego Przenajświętszego Ducha, łączymy się z chórami duchów błogosławionych w ich nieustannym: Alleluja!

 

Ikos 11

Uwikłani w doczesność nie zwracamy uwagi na wielką walkę o  wieczność. Ludzie przestali  bać się o swoje zbawienie i lękać się grzechu. Gdyby grzech rodził złoto, sadziliby grzech by się wzbogacić w to, co w wieczności nie ma wartości. Błagając o dar bojaźni Bożej dla siebie i świata całego z ufnością wołamy:

 

Duchu Miłości, Boże Wiekuisty,

Duchu Miłości, Stworzycielu Dobry,

Duchu Miłości, dusz Pocieszycielu,

Duchu Miłości, słodki gościu duszy.

 

Duchu, bojaźni Bożej wylej dary,

Duchu, czcią do Boga rozgrzej serca harde,

Duchu, w czułości Twojej szukaj zabłąkanych,

Duchu, grzechowe ulecz duszy rany.

 

Duchu Wiekuisty, w płaczu utulenie,

Duchu Wiekuisty, w żalu oczyszczenie,

Duchu Wiekuisty, w drodze pokrzepienie,

Duchu Wiekuisty, w niebie nasze rozradowanie.

Uwielbiony bądź Duchu Przenajświętszy teraz i na wieki!

 

Kondak 12

Walczą wszyscy o pokój, ale bez Boga. Morderczo pragną pokoju, ale serca swoje zamykają na Twe działanie. Walczą z Bogiem aby mieć fałszywy spokój. Tymczasem nie masz pokoju bezbożnym - mówi Twe Słowo, które mylić się nie może. Serca zaś dla Ciebie, Boże, otwarte i w Tobie zatopione nucą pieśń zachwytu: Alleluja!

 

Ikos 12

Za wielkimi tego świata idzie po drogach do piekła niestety znaczna  część osób konsekrowanych. Dziś diabeł przez sługi swoje odebrał ludziom spokój sumienia i we wrzasku i harmidrze światowym każe szukać celu i radości. Wielu poszło na współpracę z piekłem, dla sławy i zysku sprzedało najświętsze wartości i pokój duszy i innych zwodzą i mamią wykrzywioną nauką i fałszywymi dogmatami. Objeżdżają lądy i morza za prozelitami i czynią ich gorszymi od siebie. Swąd i dym piekła zasnuł ziemię i zdaje się, że Kościół tonie. Wierząc potędze Twojej, Duchu, Boże Pokoju, podnosimy udręczone serca i głowy, w wielkiej ufności wołając:

 

Duchu Najświętszy, Boże Pokoju,

Duchu Najświętszy, Władco świata,

Duchu Najświętszy, obalający trony bezbożnych,

Duchu Najświętszy, druzgocący piekielne systemy.

 

Duchu, Boże Mocny,

Duchu Boże, nowy powiewie w Twoim prawdziwym Kościele,

Duchu Boże, Światłości dla stróżów Ortodoksji,

Duchu Boże, Pieczęcio sług Boga Żywego.

 

Duchu, w czystości zachowaj wiarę prawdziwą,

Duchu, stań na straży świętej Tradycji,

Duchu Nauczycielu, ucz wiary przyszłe pokolenia,

Duchu, zachowaj czystą wiarę na drugie przyjście Chrystusa.

Uwielbiony bądź Duchu Przenajświętszy teraz i na wieki!

 

Kondak 13

Żal duszę ogarnia na widok ludzkiej niewdzięczności wobec bezmiaru wylanych na świat Bożych zmiłowań. Wielu zdeptało obietnice Chrztu Świętego! Wielu nie chce iść za Tobą, jedynym Pasterzem i Wodzem. Wielu chodzi za cudzymi bożkami i ręce wyciąga do nich gardząc Tobą, Bogiem i Ojcem Najlepszym, Jednorodzonym Twoim Synem, Zbawicielem naszym, Jezusem Chrystusem i Dawcą Dobra wszelakiego, Duchem twoim Odwiecznym, Miłością i Prawdziwym Pokojem dusz naszych.

Przyjmij ten nasz głos mizerny jako ofiarę uwielbienia i przebłagania Twego Majestatu, bo wszyscy Ci na wieki śpiewać pragniemy: Alleluja!

 

(Ten kondak śpiewamy trzykrotnie, następnie ikos 1 i kondak 1)

W skrusze głowy i serca swe skłoniwszy, do Hospoda módlmy się.

Hospody pomyłuj!

 

 

Najświętszy Duchu, Boże Odwieczny, Boże Mocny, Boże w Swych darach siedmioraki, Boże Pokoju dusz naszych, Boże Oświecicielu i Boże Nauczycielu. 

Boże, Królu Niebios, Pocieszycielu, Duchu Prawdy, który wszędzie jesteś i wszystko wypełniasz, Skarbnico Dóbr i Dawco życia, przyjdź i zamieszkaj w nas i oczyść nas od wszelkiej zmazy i zbaw, o Dobry, dusze nasze!

Niech ten nasz głos uwielbienia, codziennym naszym trudem wypowiadany, dotrze przed tron chwały Twojej i stanie się miłą Tobie wonią w której znajdziesz upodobanie.

Otwieramy nasze serca na Twoje działanie w nas, najmilszy Gościu duszy. Swym ogniem wypal hardość naszą i skłonność do zła, a przygotuj w nas mieszkanie i godny przybytek dla Najświętszej Trójcy.

Niech wróg odwieczny nie znajdzie w nim miejsca dla siebie, bo będzie zajęte tylko dla Ciebie. Niech nic nie znajdzie w nas diabeł ze swych dzieł, bo uczyniłeś nas nowym stworzeniem Twoim wyzwolonym z jego niewoli. Spraw byśmy prowadzeni Twym światłem i Mądrością Twoją oświeceni na krętych drogach naszego życia, wśród manowców i zasadzek diabelskich, doszli do królowania w Bożej chwale wraz z Ojcem Twym Umiłowanym i Jednorodzonym Synem Jego, Jezusem Chrystusem, Odkupicielem Naszym i z Tobą, Najlepszym, Dobrym i Wszystko ożywiającym i uświęcającym nas Duchem Przenajświętszym, teraz i na zawsze, przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

Monaster, Ujkowice 1999r.>