18.12.2019 - BOŻE NARODZENIE 2019

 

 Droga Rodzino Cyrylo-Metodiańska!

Świat w jakim żyjemy nieuchronnie przybliża się do swojego końca. Czy o tym myślimy, czy nie, ale każdego dnia czas, który został nam dany przez Boga staje się krótszy i przyjdzie jego kres, a my będziemy osądzeni za wszystkie swoje czyny - dobre i złe.

Ile każdemu z nas zostało czasu do naprawy swojego życia, do poważnej pracy nad swoim zbawieniem - nikt z nas nie wie, lecz wszystko wskazuje, że niewiele. Dlatego niech każdy z was zastanowi się jak żyje, jak kocha Boga, jak wierzy i jak się modli... Niech każdy pokutuje i nawraca się ze swoich grzechów, aby nie zostać precz odrzuconym, lecz spotkać Boga miłosiernego, Który przyjmie nas do miejsca zasłużonego odpoczynku.

 

 

Jako temat do refleksji cytujemy poniżej kilka pobożnych myśli świętego Sylwana Atoskiego. Niech one staną się pomocą w waszym życiu duchowym!

 

"Kto kocha Boga, ten nieustannie o Nim myśli, a pamięć o Bogu rodzi modlitwę. Zaś modlitwa zachowuje człowieka od grzechu, bowiem umysł zajęty jest Bogiem i w pokorze ducha trwa przed obliczem Boga."

 

"Bóg dał przykazanie: aby miłować Boga całym sercem, całym umysłem, całą duszą. A jak można kochać Boga bez modlitwy? Dlatego umysł i serce człowieka zawsze winny być otwarte na modlitwę. Jeśli kogoś kochasz, myślisz o nim nieustannie, chcesz z nim rozmawiać i z nim przebywać."

 

"Modlitwa jest darem Ducha Świętego. Moce nieczyste ze wszystkich sił starają się odwieść człowieka od pamiętania o Bogu i od modlitwy, ukazując mu przeróżne zajęcia lub wywołując burzę myślową."

 

"Dzięki mnichom nigdy nie ustaje na ziemi modlitwa, a jest ona potrzebna całemu światu, bo trwa on dzięki modlitwie. Gdy osłabnie modlitwa, świat zginie. Gdy na ziemi zabraknie tych, którzy się modlą, świat umrze. Nadejdą wielkie nieszczęścia, są one już teraz. Świat trwa dzięki modlitwie Świętych."

 

"Do czego człowiek przywyknie, to czyni. Jeśli przywyknie do grzechu, to wciąż będzie go do grzechu ciągnąć, a diabeł w tym pomaga; jeśli zaś przyzwyczai się do dobra, to Bóg pomagać będzie w tym Swoją łaską. Jeśli przyzwyczaisz się do stałej modlitwy, miłości bliźniego i pokuty, to duszę ciągnąć będzie ku modlitwie, łzom i miłości. Jeśli przyzwyczaisz się dawać jałmużnę, być posłusznym, szczerym podczas Spowiedzi, to zawsze tak będziesz czynić i poprzez to znajdziesz wytchnienie w Bogu."

 

"Każdego dnia karmimy ciało swoje i oddychamy powietrzem, by je utrzymać przy życiu. Podobnie dusza nasza potrzebuje Boga i łaski Ducha Świętego, bez której dusza jest martwa."

 

"Nie ma nic droższego nad poznanie Boga i nie ma nic gorszego niż Go nie znać. Ludzie wysoko cenią ziemską naukę lub to, że znają jakiegoś króla. Cieszą się, jeśli przebywają blisko niego, ale tego, co jest prawdziwe wielkie: to znaczy znać Chrystusa i Jego wolę, nie doceniają."

 

"Dusza, która poznała Boga przez Ducha Świętego, pragnie jedynie Boga, a bogactwo i sławę ziemską ma za nic. Dusza, która nie doświadczyła słodyczy Ducha Świętego, jest próżna i dlatego cieszy się ziemską sławą, bogactwem i władzą."

 

"Wierzyć, że Bóg istnieje, i znać Boga to dwa różne zjawiska. Wielka to różnica wierzyć tylko, że Bóg jest i poznawać Go poprzez przyrodę lub Pismo Święte, a poznać Boga przez Ducha Świętego."

 

"Jeśli ludzie poznaliby Boga, wtedy wszyscy zmieniliby się: bogaci wzgardziliby bogactwami swymi, uczeni - nauką swoją, zarządcy - chwałą i władzą. Wszyscy upokorzyliby się i żyli w pokoju wielkim i miłości, a na ziemi byłaby wielka radość." "Tymczasem słowo Boże słyszy od wieków ziemia cała, ale ludzie nie rozumieją słów Chrystusa i przyjąć ich nie chcą."

 

Drodzy Bracia i Siostry, nie zapominajcie o nas w swych modlitwach, a także innych potrzebach, ponieważ sami nie jesteśmy w stanie podołać wszystkim trudnościom. Za wszelką pomoc duchową i materialną dziękujemy z całego serca i wspominamy Was w naszych codziennych modlitwach.

 

Mnisi Monasteru Św. Cyryla i Metodego