11-I-2022 Szczepionka mRNA nie jest znakiem miłości, ale znakiem satanizmu. Rozwiązanie – ratunkowa epitemia

Możesz obejrzeć to wideo tutaj: https://patrzmy-na-jezusa.wistia.com/medias/a6fzt3v6k4  
https://ugetube.com/watch/vM5NSfGc5BeIdaf   
https://rumble.com/vs0akp-ratunkowa-epitemia.html   
https://www.bitchute.com/video/9aqSEK6lbaLU/   
https://gloria.tv/post/6kvJwN7WPRiBCyTiB93YnUohS   

Pobierz wideo: 358,9 MB, 1280×720 / 108,1 MB, 768×432

Nieskorumpowani eksperci biją na alarm, aby się ludzie nie szczepili, ale są uciszani i prześladowani.

Moralne podejście do szczepionki

Jeśli moralne podejście do szczepionki jest określone na podstawie fałszywych oświadczeń skorumpowanych lekarzy, to nie może być moralne, ale jest niemoralne i przestępcze.

Przerażającym przykładem niemoralności i przestępczości jest pseudopapież Bergoglio. On bojkotuje prawdziwych ekspertów i absurdalnie twierdzi, że eksperymentalna szczepionka jest znakiem miłości. W rzeczywistości jest to przejaw satanizmu. Swoim zbrodniczym kłamstwem prowadzi do ludobójstwa i wiecznej śmierci. Popełnia zbrodnię nie tylko przeciwko ludzkości, ale także przeciwko Bogu. To trzeba wiedzieć! Franciszek Bergoglio nie jest prawowitym papieżem. Został wykluczony z Kościoła poprzez wielokrotne odstępstwo (Ga 1:8-9).

Satanistyczny antychrzest

Podczas produkcji szczepionki odbył się krwawy satanistyczny rytuał na dziecięcej ofierze, związany z jego zamordowaniem. Dlatego, przyjmując mRNA szczepionkę, człowiek przyjmuje satanistyczny antychrzest. Ponadto szczepionka zawiera nanocząsteczki, służące do digitalizacji ludzi, a tym samym służy procesowi chipowania, który pozbawia człowieka wolnej woli, a tym samym możliwości pokuty. Dlatego Biblia przed tym ostrzega wieczną karą (Ap 14:9-11) i jeziorem ognia (Ap 19:20).

W dzisiejszych czasach ludzie są pod ogromną presją, aby się wszyscy zaszczepili. Ludzie są już podzieleni na zaszczepionych i niezaszczepionych.

1) Perspektywa zaszczepionych:

Z medycznego punktu widzenia zaszczepione osoby stoją w obliczu poważnych chorób. Wodorotlenek grafenu i genetyczne serum we krwi powodują nieprzewidywalne reakcje organizmu, stany zapalne mięśnia sercowego, naczyń krwionośnych, nerek, zakrzepy krwi, zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, przyspieszenia nowotworór lub śmierć w wyniku podania szczepionki. Z duchowego punktu widzenia szczepieniowy antychrzest i stopniowe chipowanie prowadzą do utraty życia wiecznego.

2) Perspektywa dla tych, którzy odmówili zaszczepienia:

Osoby nieszczepione mogą spodziewać się prześladowań, więzienia, a być może nawet męczeńskiej śmierci. Ale kto pozostaje wierny prawdzie, uratuje życie wieczne! Ponadto, odrzucający szczepionkę, uratują nie tylko zdrowie, ale także wiele ludzi i życie doczesne.

Stanowisko Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu jako głosu, wołającego na pustyni

Nie jest wyjściem dla zaszczepionych aby po poznaniu prawdy popadli w rozpacz. Wyjściem dla nich jest pokuta w siedmioletniej epitemii.

Każdy, kto przyjął szczepionkę, musi ze skruchą przyznać, że ponieważ nie szukał i nie kochał prawdy, został oszukany. Musi tego żałować, że przyjął satanistyczny antychrzest i tym samym ściągnął na siebie anatemę – klątwę według Ga 1:8-9. Musi podjąć jasną decyzję, że  kolejnej szczepionki nie przyjmie. Musi wyznać swoją winę przed Bogiem i przyjąć siedmioletnią epitemię, aby uzdrowić duszę.

Epitemia ‒ to stara kościelna praktyka pokuty. Księża i biskupi, którzy promując szczepionkę ciężko zgrzeszyli, a także lekarze, politycy i inni publiczni orędownicy szczepień, podlegają siedmioletniej epitemii. Kto stał się ich niewinną ofiarą i szczepionkę przyjął, bo został oszukany, podlega połowicznej epitemii, tj. 3,5 roku. Jeśli jednak oszukana osoba nakłaniała innych do szczepienia, podlega 7-letniej epitemii.

Można przypuszczać, że wielu 7-letniej epitemii nie dokończy. Najprawdopodobniej, jeśli nie przyjęli placebo, umrą wcześniej. Ale jeśli ktoś rozpocznie epitemię, a ona zostanie przerwana śmiercią, pokuta zostanie mu przypisana. Penitent otrzyma przebaczenie i życie wieczne.

Reguły epitemii:

Przede wszystkim musisz wyznaczyć w domu lub mieszkaniu miejsce, w którym będziesz mógł swobodnie się modlić. Potrzebne jest miejsce i zasady aby epitemię rozpocząć. Jeśli chodzi o modlitwę, oprócz dobrze znanych modlitw, takich jak droga krzyżowa, różaniec itp., udostępniamy również instrukcje dotyczące modlitwy wewnętrznej, które są opublikowane na naszej stronie internetowej, na przykład ostatnie siedem słów z krzyża (https://bit.ly/3qPBkga) .

1) Pierwszym punktem w zasadach epitemii jest poświęcenie jednej dziesiątej czasu dziennie – czyli 2,5 godziny – dla Boga, a tym samym dla swej duszy. Emeryci modlą się cztery godziny dziennie. Czas uzyskuje się abstynencją od telewizji, radia, radykalnym ograniczeniem internetu, telefonów komórkowych i czasopism.

2) Post o chlebie i wodzie w środy i piątki, z wyjątkiem ciężko chorych.

3) Katolik w czasie epitemii nie może przystępować do Komunii Świętej. Biskupi i kapłani nie mogą udzielać sakramentów. Klerycy niech czynią w bardziej rygorystyczny sposób epitemię, najlepiej w klasztorze.

4) Jeden dzień w miesiącu niech przeżyją jako dzień pokutny – fatimską sobotę, tzw. nowiu. Niech poświęcą co najmniej cztery godziny na modlitwę, mogą ponownie skorzystać ze sprawdzonych sposobów modlitwy z naszych stron internetowych (https://bit.ly/3DPcDEQ). Wspólnota składająca się z 3-10 mężczyzn lub kobiet spotyka się raz w miesiącu, a z pomiędzy siebie wybiorą kogoś, kto będzie odpowiedzialny za przestrzeganie programu pokutnej soboty. W jednej z czterech godzin modlitwy dobrze byłoby wyznać na głos swoje przewinienia w ciągu miesiąca, dotyczące zasad epitemii, na przykład zaspał na modlitewną straż lub nie modlił się o wyznaczonym czasie i tak dalej.

Oprócz modlitwy mogą poświęcić czas czytaniu duchowemu lub studiowaniu Biblii na temat śmierci, sądu Bożego, wieczności, odpuszczenia grzechów przez krew Chrystusa. Po przeczytaniu mogą nastąpić dyskusje i wspólne refleksje nad tym, jak te prawdy wprowadzić w życie.

5) Niech penitenci świętrują niedzielę tak, aby poświęcić co najmniej cztery godziny na modlitwę (https://bit.ly/3G40vSv, https://bit.ly/3EXlWTY, https://bit.ly/3eSZ4u7, https://bit.ly/3pXoDR3, https://bit.ly/3JKVAIn) a pozostały czas ‒ Pismu Świętemu i świadectwu życia wiary. Uczestnictwo w nabożeństwie, odprawianym przez zwolennika szczepień, byłoby ze szkodą dla duszy. Dotyczy to katolika, prawosławnego lub innego chrześcijanina.

6) Niech penitent dołączy do straży modlitewnej. Co czwarty tydzień modli się wyznaczoną godzine (patrz https://bit.ly/3DMmtHJ). Dodatkowo codziennie jest tzw. Godzina Święta od 20:00 do 21:00. O 21:00 niech przyjmie błogosławieństwo udzielane w tym czasie przez niektórych biskupów i księży.

7) Penitent powinien przestrzegać krótkich modlitewnych przerw 7 razy dziennie (por. Ps 119,164), a to gdy wstaje, następnie około 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 oraz o 21:00 i przed snem (patrz https://bit.ly/3dKeNet). Jest to zastosowanie chrześcijańskiej i starotestamentowej tradycji.

Celem epitemii jest ocalenie duszy i stopniowe jej uzdrowienie. Chodzi o to aby penitentent oddzielił się od ducha świata i ducha kłamstwa a był w stanie przyjąć Ducha Prawdy. Kto odrzuca ratunkową epitemię, pokazuje, że nie dba o zbawienie swojej nieśmiertelnej duszy i ślepo idzie szeroką drogą do wiecznego potępienia. Jezus i ciebie zachęca: „Bądźcie gotowi, bo nie znacie dnia ani godziny swojej śmierci”.

 

+ Eliasz

Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

+ Metodiusz OSBMr               + Tymoteusz OSBMr

biskupi-sekretarze