18-VI-2021 Niektórzy biskupi USA są zamieszani w zbrodnie przeciwko ludzkości. Czego Bóg wymaga dzisiaj od wiernych biskupów?

Możesz obejrzeć to wideo tutaj: https://sainte-bataille.wistia.com/medias/60m3tan5d3   
https://ugetube.com/watch/21UZohJSkSgMmZ6   
https://rumble.com/vinvnf-niektrzy-biskupi-usa.html   
https://gloria.tv/post/f8UzrR3Ph8wQ3zwR8xRowifVV   

Pobierz wideo: 427,7 MB, 1280×720 / 129,3 MB, 768×432

Drodzy Kardynałowie i Biskupi Stanów Zjednoczonych!

Macie być dobrymi pasterzami Chrystusowej trzody. Nie jesteście ani lekarzami, ani ekspertami w dziedzinie wirusologii. Jakim prawem i na jakiej podstawie niektórzy z was wydają kryminalne decyzje o przyjmowaniu eksperymentalnych i ludobójczych szczepionek? Cynicznie zobowiązujecie wierzących w sumieniu do posłuszeństwa. Uświadamiacie sobie, że tym jesteście zamieszani w zbrodnie przeciwko ludzkości? Odwoływać się w sprawie wirusologii na pseudopapieża Franciszka jest oznaką największej głupoty. Z jednej strony Bergoglio nie ma nic wspólnego ze specjalistyczną medycyną, a ponadto świadomie służy systemowi, którego celem jest zagłada 6 miliardów ludzi, wykorzystując do tego celu szczepionki.

Na dzień dzisiejszy dziesiątki lekarzy i prawników, na czele z niemieckim prawnikiem Reinerem Fuellmichem, rozpoczęło Norymberski proces nr 2. Powodem jest to, że w związku ze szczepieniami i pseudopandemią dochodzi do poważnych zbrodni przeciwko ludzkości. Ci amerykańscy biskupi, którzy promują eksperymentalne szczepienia na ludziach, muszą zasiąść na ławie oskarżonych. Popełniają zbrodnie przeciwko ludzkości w taki sam sposób, jak Bergoglio. Przeciwko niemu został już pozew złożony.

Niedawno odbył się w USA szczyt Prawda ponad strachem, w którym wzięło udział kilkudziesięciu czołowych ekspertów medycyny i prawa. W spotkaniu uczestniczył także były nuncjusz apostolski USA, Carlo Maria Viganò. W sposób bardzo jasny przeanalizował tragiczną sytuację związaną z pseudopandemią, wskazał jej korzenie i konsekwencje. Ale niektórzy biskupi-bergogliani są głusi na ten głos, mają zasłonięte oczy i całkowicie zaciemniony rozum. Dlaczego? Ponieważ służą duchowi tego świata ‒ diabłu, a nie Chrystusowi.

Jaka jest opinia eksperta na temat szczepień mRNA francuskiego wirusologa Dr. Luca Montagnier, laureata Nagrody Nobla? Sytuację ocenił następująco: Od stycznia bierzącego roku w związku ze szczepieniami krzywa pokazująca nowe zakażenia, w tym zgony, poszybowała w górę, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Dosłownie powiedział: „Program masowych szczepień to ogromny naukowy i medyczny błąd! To niedopuszczalny błąd! … Właśnie w wyniku szczepień pojawiają się nowe warianty (mutacje) … Widzimy to, w każdym kraju jest tak samo: po krzywej szczepień następuje krzywa zgonów. Uważnie to śledzę i w instytucie przeprowadzam eksperymenty z pacjentami, którzy zachorowali na koronawirusa po szczepieniu. Pokażę wam, że tworzą mutacje, które są odporne na szczepionkę”. Wirusolog twierdzi ponadto, że w tej sytuacji traktowanie szczepienia jako rozwiązania jest niedopuszczalne! Powiedział: „Wielu o tym wie i milczą, epidemiolodzy o tym wiedzą. Nazywa się to «wzmocnieniem infekcji uzależnionym od przeciwciał» (Antibody Dependent Enhancement zespół ADE).”

Kardynałowie i biskupi, choć analfabeci w medycynie, bojkotują solidną naukę i wprowadzają bezsensowne przepisy. Kilka przykładów:

„Kardynał Blase Cupich z Chicago ogłosił, że wierzący bez maski muszą być w pełni zaszczepieni, w przeciwnym razie nie mogą wejść do kościoła” (Chicago, Illinois, 26 maja 2021 r.).

Za ten totalny nonsens, a także rażącą zbrodnię ponosi pełną odpowiedzialność lokaj Bergoglia i agent NWO, kardynał Blase Cupich.

„Archidiecezja Nowego Jorku planuje oddzielić wierzących zaszczepionych od wierzących niezaszczepionych. Podobne plany są w sąsiedniej diecezji Brooklyn” (Nowy Jork, 24 maja 2021 r.)

Z naukowego punktu widzenia jest dokładnie odwrotnie, najwyraźniej kardynał Dolan z Nowego Jorku i biskup DiMarzio z Brooklynu nie wiedzą tego lub nie chcą wiedzieć. Jak już zostało pokazane, naprawdę niebezpieczne wirusy nie są rozprzestrzeniane przez osoby niezaszczepione, ale przez zaszczepionych. Dlaczego ci fałszywi pasterze nie ostrzegli swoich owiec przed szczepieniem? Wręcz przeciwnie, zmuszali ich do niego i robią to do dziś. Czyniąc to, popełniają zbrodnię przeciwko ludzkości, za którą muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności.

„Biskup Donald Kettler napisał w liście, że tylko zaszczepieni księża i zaszczepieni wierzący mogą rozdawać Komunię świętą” (Saint Cloud, Minnesota, 21 maja 2021 r.).

Po raz kolejny chodzi o promowanie przestępczych szczepień i manipulowanie wierzącymi w celu zmuszenia ich do niebezpiecznych szczepień, a to jest przestępstwo. Biskup Kettler również notorycznie bojkotuje prawdziwych ekspertów w dziedzinie wirusologii, a ponadto nadużywa władzy biskupiej do popełniania poważnej zbrodni nie tylko przeciwko ludzkości, ale także przeciwko Świętej Eucharystii.

W tym czasie propagowania ludobójczych szczepień Konferencja Episkopatu Niemiec promuje także tzw. drogę synodalną. Odrzucili prawo moralne i naciskają na błogosławieństwo związków sodomitów. Podziękowania należą arcybiskupowi Samuelowi J. Aquilowi z Denver, który 27 maja 2021 r. zganił biskupów niemieckich w liście otwartym.

24 maja 2021 Bergoglio wezwał również Konferencję Episkopatu Włoch do podjęcia podobnej tak zwanej drogi synodalnej. Celem Bergolia jest zniszczenie instytucji papiestwa.

Drodzy Biskupi USA, czy boicie się tak zwanej schizmy ale zniesienia instytucji papiestwa się nie boicie? Jeśli jesteście w jedności z Bergogliem, jesteście już w schizmie od Chrystusa i współpracujecie w likwidacji instytucji papiestwa! Na tej fałszywej ścieżce nie macie pewności zbawienia. Ratujcie siebie i powierzone wam dusze, zanim zostaną zatrute herezją, bergogliańskim bałwochwalstwem i sodomią.

Program i droga Bergoglia jest drogą przeciwko Bogu, jest drogą do piekła. Bergoglio sprzeciwił się pierwszemu przykazaniu w sposób publiczny i ostentacyjny, intronizując nieczystego demona Pachamamę. Za grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu – bałwochwalstwo – jest najcięższa kara kościelna – anatema (Ga 1:8-9).

 Boże Słowo dowodzi, że sodomia jest karą za niewiarę i bałwochwalstwo, a jednocześnie jest ich konsekwencją (Rz 1:18-25). Biblia wyraźnie ostrzega wczesnym ogniem (2 Pt 2:6), a także wiecznym ogniem (Judy 7). W przeciwieństwie do Pisma Świętego i Tradycji, Bergolio związki sodomitów otwarcie promuje.

Bergoglio dzisiaj wszystkich zmusza do poddania się przestępczemu eksperymentowi ze śmiertelnie niebezpieczną szczepionką, chociaż czołowi eksperci w dziedzinie wirusologii przed nią ostrzegają! Szczepionka zawiera tkankę żywcem wyrwaną z nienarodzonego dziecka, zanim zostało zamordowane. To jest satanizm! Co więcej, ta szczepionka należy do procesu chipowania ludzkości, przed którym Pismo Święte ostrzega karą w jeziorze ognia.

Jeśli jesteście w jedności z Bergogliem i słuchacie jego zbrodniczych nakazów, przestajecie być pasterzami Chrystusa i stajecie się mordercami i grabarzami nie tylko Kościoła, ale także Ameryki. Jeśli nie oddzielicie się od fałszywego podporządkowania arcyheretykowi Bergogliowi, skończycie w piekle i wciągniecie tam wiele powierzonych wam dusz. Czy myślicie, że jednością z Bergoglio przynajmniej coś uratujecie? Bardzo się mylicie! Po Bergoglio nr 1 mają już Bergoglia nr 2, potem nr 3, a na wasze miejsce postawią apostatów, którzy dokończą masowe przejście Kościoła Katolickiego USA do pseudo-kościoła New Age. Mają dwie warianty: pierwsza – zachowają zewnętrzną strukturę i tylko dokończą wymianę ducha. Druga warianta – zniszczą papieską strukturę i wykorzystają tzw. synodalną drogę.

Jakie jest w tej sytuacji rozwiązanie dla tych z was, którym naprawdę zależy na Chrystusie i zbawieniu  nieśmiertelnych dusz?

Drodzy Biskupi, nawet gdyby was było niewielu, ale przyjęlibyście ortodoksyjnego papieża w tych nadzwyczajnych warunkach, będzie ocalony Kościół nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Ameryce Południowej i na całym świecie. To jest krok, którego Bóg dzisiaj od was wymaga. Jest dla was jasne, że oficjalnie nie ma kandydata na papiestwo, który sprzeciwiłby się szerokiej drodze apostazji, którą Bergoglio już wytyczył. W tej niezwykłej sytuacji istnieje tylko nadzwyczajne rozwiązanie, a mianowicie, że kilku biskupów Ameryki akceptuje i ogłosi prawowitego i prawowiernego papieża. Tego, o którym wiecie, że wyraźnie sprzeciwił się sieci homoseksualnej na najwyższych stanowiskach. Tego, który odważnie wezwał do rezygnacji pseudopapieża Bergoglia i tego, który dąży do prawdziwego odrodzenia Kościoła.

Jeśli podejmiecie ten krok wiary, aby ocalić i odnowić Kościół katolicki, spełnicie to, czego Bóg dzisiaj od was wymaga. W przeciwnym razie powstanie bardziej tragiczna sytuacja. Staniecie wtedy przed Bożym sądem jako ci, którzy udaremnili Boży zamiar z Kościołem i Ameryką.

Dzisiaj zdecydujcie: czy zostaniecie z Judaszem, czy naprawdę dołączycie do Chrystusa? Oddzielenie od Judasza nie jest schizmą! Bergoglio jest arcyheretykiem, który wraz ze swoją sektą zajmuje papiestwo i kluczowe stanowiska w Kościele katolickim z celem zagłady ludzkości.

Dlaczego Bóg pozwolił na takiego arcyheretyka i bluźniercę jak Bergoglio? Dlatego aby was zachęcił do podjęcia radykalnego kroku – przyjąć i ogłosić prawowiernego papieża. Bóg tutaj liczy na was, ortodoksyjni biskupi Ameryki, którzy oddzielicie się od drogi odstępstwa i przywrócicie wierność Jezusowi Chrystusowi.

+ Eliasz

Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

+ Metodiusz OSBMr                  + Tymoteusz OSBMr

biskupi-sekretarze