28.12.2016 - BOŻE NARODZENIE 2017Droga Rodzino Cyrylometodiańska!

Ciężko na jednej czy dwóch stronach napisać Wam, to co chciałoby nasz mnisze serce, czym chcielibyśmy podzielić się z Wami,ostrzec Was lub zachęcić do większej modlitwy, wiary i wytrwania w podążaniu wąską drogą Prawosławia – która jedyna pewnie prowadzi nas do zbawienia.

 

Chrystus Rodzi się w Betlejem 2016 lat temu, aby przez świętych Swoich Apostołów i Świętą Cerkiew Apostolską – przekazać nam św. Ewangelię – która jest Konstytucją naszego życia chrześcijańskiego. W jej świetle mamy układać całe nasze życie świeckie i duchowe.

 

W świetle Pisma Świętego widzimy, że na świecie są dzieci Boże i dzieci diabła! Zastanówmy się do której grupy należymy przez nasze czyny w codziennym życiu?

Chrystus też nas ostrzega: Nie ten, kto mówi: Hospodi Pomiłuj – nawet 1000 raz, ale kto wypełnia wolę Ojca Mego – ten wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Świat był i jest podzielony – na świat Boży i świat diabła.

 

Mądrzy szukają Nowonarodzonego Króla i podążają za Nim aż do Jerozolimy, a król Izraela Herod i cała Jerozolima zadrżała ze strachu, aby nie stracić ciepłych posadek i nie dzielić się władzą z Nowonarodzonym Królem, aby Mu nie oddać berła Judzie powierzonego, aby Mu nie oddać Winnicy danej Izraelowi w dzierżawę ...

 

Jezus Chrystus uczy nas, że Sam jest naszym Królem i Arcypasterzem Dobrym i owce Swe miłującym. Bierze on chore w Swe ramiona, szuka zabłąkanych, karmi i poi obficie przez Sakramenty w Świętej Cerkwi. Sam staje się Pokarmem i i Napojem w świętej Eucharystii, abyśmy jako jego owce mieli życie wieczne.

 

To Chrystus uczy nas, że tylko On jest Dobrym Pasterzem, że są w jego Owczarni dobrzy pasterze i gorliwi, ale są też najemnicy – czekający wiecznie na „paschalne nagrody” za które muszą płacić do „kasy duchowej” na dobrą parafię, na wszelkie stanowiska. Najemnicy nie dbają o wiarę owiec, o czystość Ortodoksji, nie zwrócą uwagi złym biskupom, aby im nie odebrali stołka na którym siedzą .... W razie niebezpieczeństwa najemnik ucieka i zostawia owce .... Wkradają się też do Owczarni wilki przebrane w mitry i sakkosy. Ich zadaniem – jak uczy nas Chrystus – to zabijać i mordować oraz wypędzać z owczarni owce Chrystusowe. Jak to robią? Przez skandale, zdzierstwo, głoszenie herezji, bezprawia, brak nauczania jasnego i zdrowego. Nie mają wiary. Szukają takich wykrętnych nauk – aby usprawiedliwić swój grzech, aby uspokoić sumienie, twierdzą że nie ma kary Bożej za służenie diabłu, za bycie w Cerkwi masonem – czyli lucyferystą, za bycie rozpustnikiem, złodziejem i mordercą wiary u wiernych owiec Chrystusowych.

 

Jedni w ogóle nie uznają, że istnieje grzech, inni spowiadają się tylko raz do roku przed Wielkim Postem – służąc cały rok w ciężkich grzechach Służby w cerkwi. Skoro nie ma grzechu, a człowiek już jest zbawiony i "równy" Bogu – jak twierdzą – to nie ma piekła, które wg nich jest średniowiecznym wymysłem, bo przecież wszyscy "idą do domu Ojca". To jest nauka wilków w owczych skórach. Apostatów – czyli odstępców od czystej wiary Prawosławnej, bo Chrystus uczy nas czegoś innego – tego co zawsze przekazywali nam Święci Ojcowie, opierając się na Konstytucji jedynej i Prawdziwej – wiecznie obowiązującej, czyli na Świętej Ewangelii.

 

Drodzy Bracia i Siostry!

Dlaczego pustoszeją Cerkwie? Bo najemnicy i pastuchy przygotowują Cerkiew do Apostazji!!! Zapamiętajcie sobie słowa Apostoła: antychryst nie przyjdzie – aż nie nastąpi wielkie ODSTEPSTWO – czyli apostazja. Matuszka Makaria nazywa to podmianą wiary. A jak się to dokonuje?

 

1.najpierw trzeba do Cerkwi nasiać agentów – służących ciemnym siłom, którzy zajmą kierownicze stanowiska – jako biskupy – pasterze, nauczyciele – profesorzy.

 

2.Obsadzić Seminaria Duchowne agentami zła – czyli modernistami. W Rosji nazywani obnowleńcami. Oni wychowują takich batiuszków, którzy już w nic wierzyć nie będą – tylko w pieniądze – w złotego cielca – tak jak wierzą ich sponsorzy.

 

3.Uczyć takich „prawd”:

 

- Jezus z Nazaretu jest tylko Synem Bożym, ale nie Bogiem.

- W Czaszy na ołtarzu jest tylko Chleb i Wino

- Człowiek już został raz zbawiony i żadne Sakramenty nic nie dają do zbawienia.

- Człowiek na tej podstawie zbawia się w każdej wierze i w każda religia jest dobra byle by tylko był pokój.

- Pokój uczynić największą wartością – a dzięki temu wprowadzić jedną światową „religię pokoju”

- Chrześcijaństwo ze swoim „zbawieniem” gardzi innymi religiami i pragnie ich nawracać – więc powinno zginąć!!! (to już się zaczęło!!!)

- Dążymy do pełni Chrystusa Kosmicznego – powiedział w dniu swej intronizacji Metropolita Sawa Hrycuniak. A Chrystus Kosmiczny to zjednoczony Umysł wszechświata składający się z umysłu wszystkich: aniołów, ludzi i demonów. Jest to jedna z neopogańskich teorii wymyślona przez bezbożnego jezuitę Teilharda de Chardin, która nie ma nic wspólnego z Bogiem i Zbawicielem naszym Jezusem Chrystusem!!! Czy jest Prawosławie?

 

To tylko niektóre płaszczyzny podmiany Prawosławia – nową religią światową – która szykuje drogę dla antychrysta.

 

4. Oczyścić Cerkiew z gorliwych biskupów – jak patriarcha Ireneusz Jerozolimski, kapłanów, mnichów (Monaster Esfigmenu na Górze Atos czy Ujkowice)

 

- nie spowiadać (albo spowiadać byle jak)

- nie pryczaszczać (albo pryczaszczać bez spowiedzi)

- zezwalać na życie przed ślubem w związkach

- tolerować i zezwalać na zmianę płci i inne dewiacje

- nie walczyć z aborcją czyli mordowaniem dzieci

 

Walka z Prawosławiem trwa. Kilkanaście lat temu fałszywie oskarżono Patriarchę Jerozolimskiego Ireneusza, ponieważ nie chciał oddać kilkunastu parafii patriarsze tureckiemu – on się nie godził na tzw remont Grobu Chrystusowego. W zwaleniu z tronu patriarchy brała udział też hierarchia polskiej Cerkwi. Hańba!!!

 

Niedawno świat zbulwersowała wiadomość i film z rozwalania Grobu Chrystusa w Jerozolimie. Łże patriarcha Teofil, który bywał zapraszany na Grabarkę, stoi w żółtym hełmie i przygląda się jak poganie depczą i rozwalają Grób Chrystusa!!! Po co? „Aby się przekonać czy św. Helena wybrała odpowiednie miejsce na bazylikę grobu i Golgoty!!! Hańba wszystkim biskupom, którzy się na to zgodzili i po stokroć hańba!

 

 

Wrogom chrześcijaństwa pozwolono na deptanie buciorami po miejscu, gdzie do tej pory każdy człowiek wchodził w pokorze i na kolanach - hańba zdrajcom wiary!!! Hańba bieskupom i wilkom w owczych skórach!!!

 

Ostatnio – o czym już informowaliśmy – 5700 chasydzkich rabinów na Soborze w Nowym Jorku ogłosiło, że ich Moszicha już jest z nimi w ludzkiej postaci!!!

 

Święty Serafin Sarowski w wizji św. Jana Kronsztadzkiego mówi o świątyni jerozolimskiej tak: „do tej cerkwi nie wchodź! (...) na tym miejscu zapanowała ohyda spustoszenia”, natomiast św. Ławrencjusz z Czernihowa ujmuje to tak: „antychryst będzie koronowany na króla we wspaniałej świątyni jerozolimskiej (...) wszystko będzie zrobione tak, by człowieka omamić.” Święty Apostoł Paweł w II liście do Tesaloniczan pisze: ”objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem.” [2Tes. 2. 2-4]

Przyjdzie czas, że w końcu końców, wszystkie Cerkiew pokłonią się antychrystowi (żydowskiemu mesjaszowi), a patriarchowie w Jerozolimie ukoronują go na władcę świata.

 

A w której świątyni? Żydowskiej nie ma, a nawet jeśli Żydzi ją odbudują, to antychrystowi będzie zależało przede wszystkim na zniszczeniu Chrześcijaństwa, dlatego jego koronacja na władcę świata musi się odbyć nie w żydowskiej, ale w chrześcijańskiej świątyni! Otóż jeżeli przez tzw remont zostanie zbezczeszczony Grób prawdziwego Boga Jezusa Chrystusa, to tym sposobem zdrajcy „oczyszczą” to miejsce z Jego mocy i przygotują jako koszerne na koronację antychrysta. W Jerozolimie żydowskiej nie ma miejsca dla dwóch mesjaszy – Chrystusów. Któryś jest nieprawdziwy. Dla nas oczywiste! Dla Żydów fałszywym jest Jezus Galilejczyk i Jego sekta nazarejczyków i bałwochwalców – jak uczy Talmud żydowski.

 

Czy więc nasi bieskupi nie zdradzili? Tak! - najpierw usuwając i zamykając patriarchę w więzieniu, a teraz pozwalając na rozwalenie i oskwiernienie Grobu Chrystusa i przygotowanie tego miejsca na przyjście antychrysta! Hańba!

 

 

Czym wobec tego jest usiłowanie zniszczenia Monasteru w Ujkowicach i spiski na życie ojca Nikodema, założyciela Monasteru? Niczym wobec tego, co się dzieje w świecie!

To tylko wypełnienie z góry otrzymanego zadania. Przyjdzie czas prześladowania za wiarę – czytaj Ewangelię, Listy Apostolskie i Apokalipsę. Tam opisany jest koniec Cerkwi – wielkiej nierządnicy, którą wspiera i nosi na sobie bestia. Ona ją zniszczy, gdy już bestii nie będzie potrzebna.

Nierządnica – to zdrajcy biskupi służący wrogim siłom lucyferyzmu zwanym masonerią, które służą zbudowaniu nowego porządku światowego z antychrystem na czele – już bez chrześcijan na świecie, których od wielu lat się systematycznie zabija w akcjach ”pokojowych”.

 

Zapyta ktoś – czy potrzebny był remont Kuwuklii? Tak, był potrzebny z zewnątrz. Już 35 lat temu, gdy oglądaliśmy Grób Chrystusa z bliska przez dwa lata: bród, smród i ubóstwo – co na pierwszy rzut oka widzi każdy pielgrzym ze świata. Bród, bo od wieków nikt nie czyścił Kuwuklii- ... bo kto? Grecy? Łacinnicy czy Ormianie? I Kto za to zapłaci?

 

Smród – bo zamiast oliwy, w rurach imitujących świece stojące przed wejściem do Grobu – palono naftą. Osobiście ceremonię zmiany wkładu z naftą widzieliśmy i pochodnię dymu i smrodu ze spalanej nafty.

A ubóstwo – no cóż – gdy porówna się grobowce „wielkich tego świata” to Grób naszego Zbawiciela wypada przy nich mizernie. Chrystus był ubogi – powiecie? Tak, ale to my mamy Go naśladować w swoim życiu, ale Jego świątynie powinny być najpiękniejsze na świecie!!!

 

„Po co te lamenty – odremontują, odczyszczą i będzie jak nowe! Poświęci się i znów będzie tak jak było ...” O nie, już nie będzie tak jak było! Patriarcha Ireneusz już nie wróci. Łże patriarcha nie zrezygnuje – zła już nikt nie naprawi, a Grób Chrystusa? Kto i w jakim rycie poświęci? Jaką modlitwę odmówi? - aby uświęcić to co tam położą lucyferiańscy „odnowiciele”.

 

Czy Chrystus położy się znowu i zmartwychwstanie i znów zostawi nam Swój nowy Grób? Czy rozumiecie co się dokonało? Podmieniono wszystko – patriarchę, Grób, wiarę i zlekceważono wszystkich chrześcijan, bo nikt się nie sprzeciwia – jakby się nic nie stało. I to jest najtragiczniejsze! Obojętność!!! Ślepota!!! Zatkane oczy i uszy i kamienne serca!!!

 

Więc co robić?

„Ludu Mój, wyjdź z niej (nierządnicy), byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie podlegali, bo grzechy jej urosły aż do nieba. I wspomniał Bóg na jej zbrodnie. Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała” (Ap. 18. 1-6) Taki koniec czeka Oblubienicę Baranka, która przez swych pastuchów zamieniła się w nierządnicę – zdradziła Chrystusa swego Oblubieńca, a „goni jak wielbłądzica” za cudzymi bożkami przez ekumenizm, relatywizm i przez głoszenie „nowej religii pokoju” dla antychrysta!!!

 

Czy to wszystko nie przesada?

Ewangelia mówi na ten temat tak: Będzie jak z dni Noego: Jedli, pili, cudzołożyli, kradli, bluźnili Bogu, uprawiali grzechy sodomskie, popełniali, świętokradztwa, zabijali sług Bożych i śmiali się z Noego, który budował arkę z rozkazu Bożego. Przestraszył ich dopiero potop. Wtedy zobaczyli i wpadli w strach, ale było za późno .... Tak będzie i teraz – gdy przyjdzie antychryst – wszystkie Cerkwie mu się pokłonią, a kto tego nie zrobi, będzie prześladowany. To nie nasza prywatna nauka, to są fakty z Pisma Świętego.

 

 

Módlmy się, abyśmy byli wolni od szatańskiej hipnozy, twierdząc za bieskupami, którzy mówią: jest teraz tak dobrze jak nigdy nie było dotąd”. Obłudnicy ślepi i ślepych przewodnicy. Sami do Królestwa Bożego nie idą i innym nie dają. Oni już nie będą w stanie wezwać ludzi do prawdziwej pokuty i nawrócenia, ani sami pokutować.

 

Święty Serafin Sarowski powtarzał: „Zbawiaj się, a dziesięciu zbawi się wokół Ciebie” - to chyba jedyna droga na te ostatnie i apokaliptyczne czasy. Chrystus wzmacnia nas Swoimi słowami: „Ufajcie! Ja zwyciężyłem świat” - i to jest chyba najważniejsze.

 

Nie traćcie ducha, podnieście głowy! Nie bójcie się tych, co zabijają ciało, bójcie się tego, Który i duszę i ciało może wrzucić do ognia nieugaszonego na wieczne zatracenie.

Módlmy się za siebie nawzajem! Pomagajmy sobie nawzajem! Informujmy się dla dobra duchowego o ważnych sprawach lub zagrożeniach, o sposobach ratunku i ratujmy wiarę w sobie i bliźnich przed lucyferycznymi dzikami ryjącymi w Winnicy Chrystusa.

 

 

Niechaj pokój Boży zagości w naszych sercach, rodzinach, domach, niech Prawosławie obudzi się wraz z pasterzami i przybiegnie do groty Nowonarodzonego Dziecięcia i odda Mu swe serce w darze miłości. Niech Bóg w Trójcy Świętej Jedyny - Ojciec, Syn i Duch Święty nas wszystkich błogosławi na 2017 rok.

 

Z miłością w Chrystusie Nowonarodzonym

Archimandryta Nikodem

Ihumen Prawosławnego Monasteru

świętych Cyryla i Metodego w Ujkowicach

wraz z Ojcami i Braćmi